Uppsala universitet, institutionen för kemi - Ångström

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Institutionen för Kemi – Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har drygt 300 verksamma personer varav cirka 200 är anställda och resten utgörs av gästforskare och studenter som gör forskningsuppgifter på masternivå. Årlig omsättning är nästan 200 miljoner kronor. För mer information besök vår hemsida.

Inom programmet oorganisk kemi bedriver vi grundläggande och tillämpad forskning inom området syntetisering av funktionella material. Av ett stort intresse är att studera sambandet mellan struktur och egenskaper. Både teoretiska och experimentella metoder användes inom dessa forskningsområden

Arbetsuppgifter: I dagens samhälle är behovet av att kunna detektera farliga gaser stort. T.ex. bensen är ett kemiskt ämne som kan ge upphov till leukemi. I detta projekt skall vi med teoretiska metoder studera hur olika tvådimensionella material interagerar med bensen. Vi kommer då att jämföra olika metaller (ex.vis Pt) med grafen.  Det är dock inte bara reaktionen mellan bensen och den tvådimensionella ytan som är av intresse att studera, utan också hur ytan som sådan kan tillväxa på ett underliggande substrat. Detta projekt är ett delprojekt inom ett större SSF-projekt, där motsvarande experimentella studier genomföres. Det finns därför stora möjligheter att få träning och inblick i teoretiska tillväxtmetoder såväl som analystekniker.

Kvalifikationskrav: Den sökande skall ha en doktorsexamen i kemi eller motsvarande utbildning inom ett närliggande vetenskapsområde. En teoretisk bakgrund baserad på DFT-metoder är nödvändig. Bekantskap med materialvetenskap, och då speciellt med fast ytors egenskaper, är önskvärda. Kandidaten ska ha goda kommunikationsfärdigheter samt goda färdigheter i engelska i tal och skrift.

För anställning som postdoktor krävs att innehavaren har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Villkor: Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av forskningsintressen och relevanta erfarenheter, CV, kopior av examensbevis och betyg, doktorsavhandling och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa som t.ex. rekommendationsbrev.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2018-04-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Karin Larsson, professor 018- 471 37 50

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2018, UFV-PA 2017/4754.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-04-01
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/4754
Facklig företrädare
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2017-12-21
Sista ansökningsdag 2018-01-31

Tillbaka till lediga jobb