Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Projektbeskrivning: Innehavaren av anställningen kommer främst att delta i ett forskningsprojekt som syftar till att karaktärisera funktionen av transkriptionsfaktorn ZBED6 och ett RNA-bindande protein ZC3H11A (se PLoS Biology PMID: 20016685). Läs mer om grupp Leif Andersson här: (http://www.imbim.uu.se/Research/+Genomics/Andersson_Leif/?languageId=1).

Arbetsuppgifter: Preparering av prover för masspektrometribaserad kvantitativ proteomik (SILAC, TMT och label-free) samt bioinformatisk analys av masspektrometridata. Viss undervisning och handledning kan ingå.

Kvalifikationer: Doktorsexamen inom proteomik eller motsvarande. God erfarenhet av hantering och beredning av prover för masspektrometri (SILAC, TMT eller label-free) och kompetens i bioinformatik för proteomik är ett krav. Kunskap i hantering av en Thermo Orbitrap Fusion Tribrid masspektrometer är en merit. Vi använder främst programvara som MaxQuant, Proteome Discoverer and Perseus. Erfarenhet av dessa program är meriterande. Erfarenhet av annan programvara så som Skyline eller Spectronaut, och bioinformatisk erfarenhet av databaser/program så som SAINT, DAVID, Cytoscape och STRING ses som en fördel. Mycket goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt. Det är av stor vikt att den sökande kan arbeta självständigt och driva projektet framåt. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom stresstålighet, flexibilitet och god förmåga att samarbeta.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom ett relevant ämnesområde högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Personliga förhållanden (t ex föräldraledigheter) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: snarast för en period av två år.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Leif Andersson, leif.andersson@imbim.uu.se eller PhD Mårten Larsson, marten.larsson@imbim.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2018, UFV-PA 2017/4650.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/4650
Kontakt
  • Professor Leif Andersson, leif.andersson@imbim.uu.se
  • PhD Mårten Larsson, marten.larsson@imbim.uu.se
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2017-12-18
Sista ansökningsdag 2018-01-31

Tillbaka till lediga jobb