Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Härmed utlyses en tidsbegränsad anställning som postdoktor i populationsgenomik hos varg i två år vid institutionen för ekologi och genetik, programmet för evolutionsbiologi, Uppsala universitet. 

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 200 medarbetare. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare www.ieg.uu.se.

Evolutionsbiologiskt Centrum är en av världens främsta miljöer för forskning och undervisning inom evolutionsbiologi. Miljön är mycket inspirerande med en stor andel internationella doktorander, postdocs och seniora forskare, och med mycket goda möjligheter för interaktion med kollegor som studerar liknande frågor. Tillgången till Science for Life Laboratory (https://www.scilifelab.se/) ger avancerad teknik för DNA och RNA sekvensering, storskalig dataanalys och bioinformatisk support. 

Projektbeskrivning: Projektet gäller genomiska studier av den skandinaviska vargpopulationen. Det finns olika inriktningar att följa beroende på intresse och bakgrund hos den sökande, t ex studier av hur den genetiska variationen har varierat över tid, identifiering av regioner i arvsmassan knutna till inavelsdepression, genflöde genom invandring, samt evolutionära studier av sekvensdata. Projektet kommer att utföras i Hans Ellegrens forskargrupp (http://www.ieg.uu.se/evolutionary-biology/ellegren/).

Arbetsuppgifter: Forskning i ovan beskrivna projekt. 

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen inom evolutionsbiologi, genetik, genomik, bioinformatik, eller annat relevant område erhållen upp till tre år innan sista ansökningsdag. Från denna tid borträknas exempelvis tid för föräldraledighet och sjukdom. Erfarenhet av analys av next-generation sequencing data är nödvändigt, liksom mycket goda kunskaper i populationsgenetisk analys och/eller evolutionära analyser av sekvensdata. Kandidaten ska ha förmåga att uttrycka sig väl på engelska, såväl i tal som i skrift. För att kvalificera sig som postdoktor ska den sökande ha avlagt doktorsexamen, eller ha en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Meriterande: Vi söker en mycket motiverad och konkurrenskraftig forskare i början av karriären med starka vetenskapliga meriter inom det aktuella ämnesområdet. I tillägg värdesätts personliga egenskaper som kommunikations- och samarbetsförmåga, förmåga att arbeta självständigt, vetenskaplig mognad och kreativitet. Goda kunskaper inom programmering är önskvärt.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla (1) ett ansökningsbrev med en beskrivning av forskningsintressen, relevanta erfarenheter, motivering till varför du är lämplig för tjänsten (2) CV och publikationslista, 3) kontaktuppgifter till två referenspersoner (epost och telefon), (4) kopia på examensbevis, (5) opublicerat arbete som den sökande vill åberopa. Ansökan ska skrivas på engelska. 

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens, skicklighet och personlig lämplighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Personliga förhållanden (t.ex. föräldraledigheter) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter. 

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas. 

Tillträde: Enligt överenskommelse. 

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning två år. 

Anställningens omfattning: 100% 

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Professor Hans Ellegren, hans.ellegren@ebc.uu.se 

Välkommen med din ansökan senast 20 januari 2018, UFV-PA 2017/4591. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/4591
Facklig företrädare
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2017-12-21
Sista ansökningsdag 2018-01-20

Tillbaka till lediga jobb