Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Härmed utlyses en postdoktortjänst i evolutionsbiologi vid Institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 200 medarbetare. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare www.ieg.uu.se.

Projektbeskrivning: Arbuskulära mykorrhiza (AM) svampar bildar symbios med näst intill alla landlevande växter och har gjort det sedan land först koloniserades. Trots deras viktiga ekologiska och evolutionära roll har endast ett fåtal genom av AM svampar sekvenserats. Med en ny enkärnesgenomisk metod kan vi idag generera genomiska data från dessa svårstuderade svampar. I projektet kommer du att arbeta med att annotera AM-gener som vår forskargrupp har genererat och studera dessa med jämförande genomik metoder. Områden av stort intresse är t.ex. MAT-lokus, variation i antal genkopior samt förekomst av transposoner. Vidare kommer du att vara delaktig i en pågående jämförande genomstudie med fokus på arter i arkeoriozoomyceterna.

Kvalifikationskrav/Meriterande: Doktorsexamen inom bioinformatik, evolutionsbiologi, mikrobiologi, mykologi eller liknande är ett krav. Erfarenhet av bioinformatik och genomanalys är ett krav och erfarenhet inom mykologi och eller fylogeni är meriterande. Kandidaten ska ha mycket god förmåga att uttrycka sig på engelska, såväl i tal som i skrift.

För att kvalificera sig som postdoktor ska den sökande ha avlagt doktorsexamen, eller ha en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Anställningen: Visstidsanställning på heltid under 24 månader. Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 15 mars 2018 eller snarast enligt överenskommelse.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett motiverande brev som beskriver den sökande och dennes forskningsintressen, 2) CV, 3) en kopia av doktorsexamen och 4) kontaktinformation till 3 referenspersoner inklusive e-post och telefonnummer. Personliga omständigheter (t.ex. föräldraledighet) som bidrar till en fullständigare bild vid utvärdering av kandidatens kvalifikationer ska ingå som en del i CV. Ansökan ska skrivas på engelska.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Lektor, Anna Rosling, Anna.Rosling@ebc.uu.se, 018 – 471 6444

Välkommen med din ansökan senast 15 februari 2018, UFV-PA 2018/13.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 15 mars 2018
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/13
Facklig företrädare
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2018-01-12
Sista ansökningsdag 2018-02-15

Tillbaka till lediga jobb