Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Företagsekonomiska institutionen har följande forskningsinriktningar: entreprenörskap, International Business, marknadsföring, organisation/ledarskap och redovisning/finansiering.

En doktorandplats utlyses inom följande projekt:

"The involvement of MNCs in social innovation projects: Exploring the liability of newness”

Project description: Multinational corporations (MNCs) have been featured as one of the central performers in the fulfillment of UN’s Sustainable Development Goals. In particularly, MNCs’ worldwide reach and vast resources have been pinpointed to have a vital role for accomplishing social value creation. However, situated on the border between societal development and profit maximization, the role of MNCs in social innovation activities is inherently complex and we still know very little about this phenomenon. The aim of this project is to contribute to the research on ‘social value creation’ in MNCs, in particular the role and involvement of MNCs in social innovation projects. 

Kunskaper inom både kvalitativ och kvantitav metod är en merit.

Finansiering: Stipendium i tre år, det sista (fjärde) året med doktorandanställning.

Arbetsuppgifter: En doktorand ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå (4 år heltid). Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (högst 20 procent).

Behörighet: För ansökan till forskarutbildningen i företagsekonomi ska den sökande ha grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som fakultetsnämnden har föreskrivit, samt att den sökande bedöms ha sådan förmåga i övrigt för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Se den Allmänna Studieplanen för forskarutbildning i företagsekonomi, Uppsala universitet.

För behörighet krävs ett TOEFL-test eller motsvarande språktest. Obs! Sökande med en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program behöver inte bifoga prov på TOEFL- eller motsvarande.

Kriterier för bedömning av ansökan: se Bedömningsgrunder

Ansökan ska innehålla följande dokument:

1. CV

2. Vidimerade studieintyg/registerutdrag över avklarade kurser samt kopia på examensbevis som styrker grundläggande och särskild behörighet

3. Projektbeskrivning på engelska. Projektbeskrivningen ska ta upp för projektet relevanta frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, frågor rörande data och metod. Projektbeskrivningen ska omfatta högst 12 000 tecken inklusive blanksteg.

4. Motiveringsbrev.

5. Examensarbete på avancerad nivå och ev. böcker, artiklar, manus som åberopas.

6. TOEFL-test (motsv.). Notera dock att sökande med en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program inte behöver bevisa sina kunskaper i engelska.

7. Två rekommendationsbrev (från universitetslärare och ev. arbetsgivare). I rekommendationsbrevet ska det framgå på vilket sätt referenten har lärt känna den sökande. Vi är särskilt angelägna om en bedömning av den sökande vad gäller våra antagningskriterier (se institutionens hemsida ”Handläggningsrutiner för antagning”). OBS! Brevet ska sändas direkt av referenten via e-post till elisabeth.hallmen@fek.uu.se med en kopia till den sökande som laddar upp breven till sin ansökan.

Intervju: En särskilt inrättad bedömningskommitté bereder ansökningarna och avger rekommendation över vilka sökande som bör kallas till intervju.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Tillträde: 18 juni 2018.

Omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Studierektor för forskarutbildningen Katarina Blomkvist, katarina.blomkvist@fek.uu.se
 eller administratör Elisabeth Hallmén, elisabeth.hallmen@fek.uu.se, tel 018-471 1369. 

Välkommen med din ansökan senast 18 februari 2018, UFV-PA 2018/147. Endast fullständiga ansökningar med bilagor kommer att behandlas.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-06-18
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/147
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2018-01-19
Sista ansökningsdag 2018-02-18

Tillbaka till lediga jobb