Uppsala universitet, institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för geovetenskaper erbjuder utbildning och forskning med en unik bredd och anses i internationella utvärderingar vara en av Europas mest kompletta geovetenskapliga institutioner. Denna bredd representeras av erfarna lärare och forskare med expertis som täcker allt från stenar och vulkaner, till jordbävningar, väder, vindkraft och klimat, från livets utveckling på jorden till dinosaurier, och från sjöar till glaciärer, koldioxidlagring och hållbara energisystem. Läs mer på www.geo.uu.se.

Inom ramen för ett ERC-finansierat forskningsprojekt (HydroSocial Extremes) utlyser vi nu en tjänst som forskare. HydroSocial Extremes fokuserar på interaktionerna mellan hydrologiska extrema (torka och översmämningar) och samhället.

Forskaren kommer att vara placerad vid institutionen för geovetenskaper, LUVAL - programmet för Luft-, vatten och landskapslära.

Projektbeskrivning/arbetsuppgifter:
Samhällen är starkt beroende av vattenresurser för sin försörjning och som grund för en hållbar samhällsutveckling. Genom att samhällen både drar nytta av vattenresurser samt kämpar med vattenrelaterade katastrofer (översvämningar och torka), så påverkar människan den hydrologiska regimen genom att bygga dammar, kanaler, skyddsvallar m.m. Syftet med detta projekt är att förstå det dynamiska förhållandet mellan förändringar i den hydrologiska regimen och samhällsutvecklingen genom att studera hur samhällen påverkar den hydrologiska extrema samtidigt som hydrologiska förändringar formar samhällen. Arbetet syftar till att öka vår förståelse av samspelet mellan vatten och samhälle, och dynamiken som uppkommer genom återkoppling mellan hydrologiska och sociala processer. Forskare kommer att vara en CNDS Fellow (Centrum för Naturkatastrofslära, www.cnds.se). Arbetet kommer också att genomföras inom ramen för tre strategiska områden vid institutionen: naturkatastrofer, klimat och hållbar utveckling.

Kvalifikationskrav:
För denna anställning krävs doktorsexamen i statsvetenskap, geografi, eller annan motsvarande examen med vatteninriktning. Sökanden skall ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska. Erfarenhet av arbete i utvecklingsländer värderas högt.

Bedömningsgrunder:
Vid urval bland behöriga sökande kommer stor vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Universitetet kommer att främst beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa  förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 

Ansökningsförfarande:
Ansökan ska innehålla ett brev (max två A4-sidor) där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Beskrivningen av forskningsintressen skall innefatta den sökandes vision av hur man kan studera det dynamiska förhållandet mellan hydrologisk regim och samhälle. Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV), kopior av relevanta betygshandlingar, en kopia av doktorsavhandlingen, publikationer och övriga dokument (t.ex. förteckning över referenspersoner).

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Med ambitionen att främja jämställdheten genom en jämnare könsfördelning uppmuntras kvinnor särskilt att söka denna anställning. 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2018-09-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2020-08-30.

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av:

  • Giuliano Di Baldassarre, e-post: giuliano.dibaldassarre@geo.uu.se
  • Johanna Mård, e-post: johanna.maard@geo.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 31 maj 2018, UFV-PA 2018/197.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-01 eller enligt överenskommelse.
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/197
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2018-02-07
Sista ansökningsdag 2018-05-31

Tillbaka till lediga jobb