Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Vid institutionen för fysik och astronomi, med tillträde 1 april 2018 eller enligt överenskommelse.

Vid avdelningen för materialfysik, institutionen för fysik och astronomi, bedrivs bl.a. forskning inom magnetiska material, mjuka material samt väte i metaller. Denna doktorandtjänst är inom området magnetiska material, där vi undersöker bland annat fundamentala magnetiska kopplingsfenomen, dimensionalitetsaspekter hos magnetiska material, anpassning av magnetiska egenskaper, och några klasser av funktionella magnetiska material. Mer information finns på avdelningens hemsida http://www.physics.uu.se/research/materials-physics+/ . Genom att studera modellsystem kan vi förstå de grundläggande mekanismerna för hur sammansättning och lokal atomär struktur påverkar de övergripande magnetiska egenskaperna, vilket senare kan användas för att designa material. Doktorandtjänsten är även ett gemensamt forskningsprojekt med avdelningen Nanoscale Engineering Division vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), Linköpings universitet; se http://www.ifm.liu.se/materialphysics/nanoeng/ för ytterligare information. Doktoranden antas vid Uppsala universitet, där det huvudsakliga arbetet utförs, och har en biträdande handledare i Linköping.

Projektbeskrivning
De övergripande målen med projektet är att utforska de fysikaliska orsakerna bakom inskriven magnetisk anisotropi i tunnfilmer av amorfa metallegeringar, och att undersöka hur kombinationer av amorfa hårda och mjuka magnetiska faser kan användas för att skapa starka kompositmagneter med skräddarsydd prestanda för möjliga framtida tillämpningar. Den inskrivna anisotropin är sannolikt kopplat till atomär ordning på korta och medellånga skalor, men mekanismerna är långt ifrån utredda. Tunna filmer kommer att tillverkas under strikt kontrollerade förhållanden. Vi kommer både utföra screening av legeringssammansättningar, med hjälp av kombinatorisk sputtring vid Uppsala universitet, och fokuserade undersökningar av utvalda sammansättningar med den nyligen utvecklade tekniken Modulated Impulse Magnetron Sputtering Interplay (MIMSI) vid Linköpings universitet. MIMSI möjliggör framställning av självorganiserade nanostrukturer med upplösning på mindre än ett atomlager, d.v.s. vi kan variera atomernas placering med bättre precision än någonsin tidigare. Strukturella karakteriseringsmetoder som kommer användas är bl.a. röntgenspridning, EXAFS och atomprobtomografi, medan magnetisk karakterisering görs med diverse magnetometrier. Teoretiska beräkningar som utförs av andra forskare inom projektet kommer vara till hjälp för tolkningen av data från struktur- och magnetiseringsmätningarna.

Doktorandens arbete, som övervägande kommer innebära tunnfilmsframställning med efterföljande karakteriseringsmätningar och dataanalys, kommer utföras vid Uppsala universitet och Linköpings universitet under 4 år, tillsammans med andra doktorander och forskande personal vid båda lärosätena. Resor till experiment vid andra anläggningar i Sverige och utomlands kommer vara nödvändiga.

Information
Tjänsten kräver universitetsexamen (grundläggande behörighet enligt Högskoleförordningen) i fysik, materialfysik, materialvetenskap eller motsvarande. Ansökan skall innehålla ett brev där den sökande beskriver sig själv, sina meriter och forskningsintressen, och dessutom CV, kopior av akademiska betyg, färdigt examensarbete eller utkast, samt andra relevanta publikationer och referenser. Inkludera gärna rekommendationsbrev och/eller kontaktuppgifter till personer som kan ge relevant information om sökandens kvalifikationer.

Sökande med stark bakgrund i fasta tillståndets fysik, materialfysik eller materialvetenskap kommer prioriteras. Mycket goda färdigheter i att kommunicera skriftligt och muntligt på engelska är ett krav. En tydligt visad förmåga att kommunicera på svenska är en merit.

Doktorandanställningen är tidsbegränsad till 4 års heltidsstudier. Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning, det vill säga kurser och forskning. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %). Forskarutbildningen omfattar fyra år.

Mer information om forskarutbildningen finns på institutionens hemsida, www.physics.uu.se, och på teknisk-naturvetenskapliga fakultetens hemsida, www.teknat.uu.se. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer på sidan regler.uu.se.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: enligt lokalt avtal (lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2018-04-01 eller enligt överenskommelse.

Upplysningar om anställningen lämnas av
Professor Gabriella Andersson, e-post
gabriella.andersson@physics.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast 2018-02-28. UFV-PA 2018/215.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-04-01 eller enl ök
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/215
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2018-01-19
Sista ansökningsdag 2018-02-28

Tillbaka till lediga jobb