Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Institutionen för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi (IMBIM) vid Uppsala Universitet utgör en bred internationell miljö för forskning och undervisning. Institutionens forskning utförs inom de tre övergripande domänerna Biokemi & Molekylär Cellbiologi, Genomik, och Mikrobiologi & Immunologi.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Gunnar Pejlers forskargrupp studerar mastcellens roll vid olika sjukdomar såsom allergi, astma, cancer och vid infektioner (http://www.imbim.uu.se/Forskning/Mikrobiologi-Immunologi/pejler-gunnar/). Mastcellen kännetecknas av att den har stora mängder sekretoriska granula, som innehåller olika bioaktiva substanser såsom histamin, cytokiner, proteoglykaner och proteaser. När mastcellen aktiveras frisätts innehållet i dessa granula, vilket kan orsaka en kraftig inflammation. Det finns forskning som tyder på att mastcellen spelar en viktig roll vid astma, men väldigt litet är känt om exakt hur mastcellen påverkar denna sjukdom. I detta projekt kommer rollen av mastcellen i astma att studeras, med särskild tonvikt på rollen av de bioaktiva substanserna som lagras i mastcellens sekretoriska granula. Detta kan i slutändan leda till bättre sätt att behandla och/eller diagnostisera astma. Projektet ingår i ett större konsortium, som nyligen erhöll finansiering från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för detta projekt. I arbetet kommer ingå cellbiologiska, biokemiska, epigenetiska, immunologiska tekniker samt in vivo-tekniker.

Kvalifikationer: Kandidaten skall vid tjänstens tillsättning inneha en masterexamen eller medicinsk examen eller motsvarande med inriktning mot cellbiologi, immunologi och/eller biomedicin. Kandidaten förväntas vara initiativrik och angelägen att samarbeta såväl med gruppens övriga medlemmar som med nationella och internationella samarbetspartners. Mycket god muntlig och skriftlig färdighet i engelska krävs. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Bedömning sker enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, betyg på kurser, hur väl kurserna passar projektet, samt tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom områden som relaterar till projektet enligt beskrivningen ovan. En sammantagen bedömning görs för att anställa den person som anses mest lämpad att klara doktorandstudierna och bidra till en positiv utveckling av programmet.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande. Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finner du på http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/. Studietiden (på heltid) är maximalt fyra år. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§ 7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20%). Lokala riktlinjer finns fastställda för löneinplacering.

Ansökan mottages via Uppsala Universitets ansökningsportal och förväntas innehålla i) CV, ii) ett brev som beskriver kandidatens bakgrund, forskningsintresse och motivation till att söka den utlysta tjänsten, iii) eventuella publikationer och kopia av masteruppsats eller motsvarande (pdf-format), åtföljt av iv) kontaktinformation för åtminstone två referenser (telefon och epostadress), samt v) ett referensbrev.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander).

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Professor Gunnar Pejler, gunnar.pejler@imbim.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 3 april 2018, UFV-PA 2018/171.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/171
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2018-03-07
Sista ansökningsdag 2018-04-03

Tillbaka till lediga jobb