Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Institutionen för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi (IMBIM) vid Uppsala Universitet utgör en bred internationell miljö för forskning och undervisning. Institutionens forskning utförs inom de tre övergripande domänerna Biokemi & Molekylär Cellbiologi, Genomik, och Mikrobiologi & Immunologi.

Grupp Moustakas söker en mycket motiverad person med ett stort intresse av att doktorera inom ämnet medicinsk biokemi med inriktning mot tumörbiologi vid Uppsala Universitet. Projektet inom forskarutbildningen kommer att fokusera på att kartlägga mekanismer med vilka transforming growth factor beta (TGFbeta) och bone morfogenetisk protein (BMP) påverkar tumörcellens förmåga att differentiera, invadera och initiera tumörutveckling.

Projektsammanfattning och arbetsuppgifter: Transforming growth factor beta (TGFbeta) och bone morfogenetisk protein (BMP) är proteiner som styr tumörsuppressorvägar i olika celler. Laboratoriet har tidigare klargjort mekanismer som sammanlänkar TGFbeta och BMP så att de tillsammans kan reglera cellproliferation, invasivitet och epitelial-mesenchymal transformering (EMT). Det nya projektet syftar till att förklara hur TGFbeta och BMP sammanlänkas i cancer som glioblastoma multiforme och bröstcancer. Biokemiska och transkriptionella mekanismer i tumörcellmodeller kommer att studeras. In vivo tumörutveckling, invasivitet och metastasering skall också studeras. 

Mer information på sidan: http://www.imbim.uu.se/Research/Biochemistry+and+Molecular+Cell+Biology+/Moustakas_Aristidis/?languageId=1

Kvalifikationer: Personen vi söker skall ha akademisk grundexamen på magisternivå eller motsvarande inom medicin, biomedicin, biologi, biokemi, eller annat relevant ämne. Hen bör ha stort intresse av, och inneha goda förkunskaper i cellbiologi, biokemi och molekylärbiologi. God muntlig och skriftlig färdighet i engelska krävs.

Bedömning sker enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, betyg på kurser, hur väl kurserna passar projektet, samt tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom områden som relaterar till projektet enligt beskrivningen ovan. En sammantagen bedömning görs för att anställa den person som anses mest lämpad att klara doktorandstudierna och bidra till en positiv utveckling av programmet.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande. Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finner du på http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/. Studietiden (på heltid) är maximalt fyra år. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20%).

Ansökan mottages via Uppsala Universitets ansökningsportal och förväntas innehålla CV, relevanta publikationer (artiklar, examensarbeten eller liknande), ett personligt brev där du beskriver dig själv och dina kunskaper och forskningsintresse, namn och e-post/tel.nr. till två referenspersoner.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander).

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Professor Aristidis Moustakas, aris.moustakas@imbim.uu.se, tel: 018-4714732.

Välkommen med din ansökan senast den 23 februari 2018, UFV-PA 2018/170.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/170
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2018-01-24
Sista ansökningsdag 2018-02-23

Tillbaka till lediga jobb