Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Institutionen för Kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har drygt 300 verksamma personer varav cirka 200 är anställda och resten utgörs av gästforskare och studenter som gör forskningsuppgifter på masternivå. Årlig omsättning är nästan 200 miljoner kronor. För mer information besök vår webbplats.

Programmet Strukturkemi vid Institutionen för kemi – Ångström har sedan många år en verksamhet inriktad på utveckling av material och tillämpningar inom batteriområdet: Ångström Advanced Battery Center. Vi tar fram nya elektrod- och elektrolytmaterial, karaktäriserar dessa, förbättrar materialen med avseende på batteriprestanda samt studerar grundläggande kemiska egenskaper i batterier med både experimentella och teoretiska metoder. Forskningen är därmed både grundläggande och tillämpad.

Arbetsuppgifter: Forskningsuppgiftens fokus är syntes av nya fastfas-elektrolyter (keramer och/eller glaser) för Li- och Na-jonbatterier. Materialkaraktärisering av både bulk och yta av materialen kommer också att behöva utföras. Vidare kommer elektrolyter att undersökas i batteriprototyper, och analyseras elektrokemiskt.

Kvalifikationskrav: Den sökande skall ha en doktorsexamen i kemi, där fastfas-syntes (sol-gel-metoder och/eller högtemperatursyntes) utgjort en betydande del av doktorandstudierna. Bekantskap med materialkaraktärisering i form av diffraktion, spektroskopi och mikroskopi är högst önskvärda. En bakgrund inom forskningsfältet Li/Na-jonbatterier, samt kunskaper i elektrokemi, rekommenderas starkt.

För anställning som postdoktor krävs att innehavaren har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstiden utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Mycket god engelska i tal och skrift.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2018-03-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2020-02-28.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Prof. Kristina Edström, Kristina.Edstrom@kemi.uu.se och Prof. Daniel Brandell, Daniel.Brandell@kemi.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 28 februari 2018, UFV-PA 2018/238.

Anställningsform Postdoktorala studier
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-03-01
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/238
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-02-02
Sista ansökningsdag 2018-02-28

Tillbaka till lediga jobb