Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Institutionen för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi (IMBIM) vid Uppsala Universitet utgör en bred och internationell miljö för forskning och undervisning. Institutionens forskning utförs inom de tre övergripande domänerna Biokemi & Molekylär Cellbiologi, Genomik, och Mikrobiologi & Immunlogi. Forskningsgrupp Sellin vid IMBIM söker härmed en motiverad och driven doktorandkandidat med ett uttalat intresse att arbeta mot en doktorsexamen i bakteriell infektionsbiologi och medfödd epitelcellsimmunitet.

Projektbeskrivning: Forskargrupp Sellin studerar samspelet mellan invasiva tarmbakterier, såsom Salmonella och Shigella-arter, och tarmslemhinnans epitelceller under bakteriell tarmsjukdom (http://www.imbim.uu.se/Forskning/Mikrobiologi-Immunologi/sellin-mikael/). Gruppen använder sig av nyliga landvinningar från stamcellsbiologin för att odla miniatyr-tarmar, så kallade organoider, utanför kroppen. Dessa möjliggör högupplösta studier av hur invaderande bakterier och epitelceller interagerar med varandra under fysiologiskt relevanta infektionsbetingelser. Doktoranden kommer att använda dessa experimentella modeller för att studera samspelet mellan bakterie och värdcell på singelcellsnivå. Projektet innefattar studier av såväl i) bakteriella virulensfaktorers roll under infektionsprocessen, samt  ii) immunologiska försvarsmekansimer hos däggdjursepitelet. Ett tydligt metodfokus ligger på användandet av högupplösta ljusmikroskopitekniker för att följa infektionsförloppet  i realtid.

Arbetsuppgifter: Den framgångsrika kandidaten kommer att utföra forskningsarbete och fördjupa sig i doktorandstudier inom det aktuella ämnesområdet. Andra uppgifter vid institutionen, exempelvis administration och undervisning, kan inkluderas till en nivå ej överstigande 20% av tiden.

Kvalifikationer: Kandidaten skall vid tjänstens tillsättning inneha en magisterexamen (eller motsvarande, ≥240 högskolepoäng) med ett starkt fokus på mikrobiologi och/eller immunologi. Tidigare erfarenhet av organotypisk vävnadskultur, immunologiska metoder, samt arbete med ljusmikroskopi-baserade analyser är meriterande. Erfarenhet av att hantera sjukdomsalstrande bakterier ses vidare som en styrka. Kandidaten förväntas vara initiativrik och angelägen att samarbeta såväl med gruppens övriga medlemmar som med nationella och internationella samarbetspartners. Stor vikt läggs slutligen vid personlig lämplighet.

Bedömning sker enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, betyg på kurser, hur väl kurserna passar projektet, samt tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom områden som relaterar till projektet enligt beskrivningen ovan. En sammantagen bedömning görs för att anställa den person som anses mest lämpad att klara doktorandstudierna och bidra till en positiv utveckling av programmet.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande. Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finner du på http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/. Studietiden (på heltid) är maximalt fyra år. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20%).

Förfrågningar: vänligen kontakta Dr. Mikael Sellin (mikael.sellin@imbim.uu.se).

Ansökan: Ansökan mottages via Uppsala Universtitets ansökningsportal och förväntas innehålla i) den sökandes kompletta CV, ii) ett brev som beskriver kandidatens bakgrund, forskningsintresse och motivation till att söka den utlysta tjänsten samt namn och e-post/tel.nr. till två referenspersoner.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander).

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100 %

Välkommen med din ansökan senast den 19 februari 2018, UFV-PA 2018/243.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform lokalt kollektivavtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/243
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2018-02-12
Sista ansökningsdag 2018-02-19

Tillbaka till lediga jobb