Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Institutionen för Kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har drygt 300 verksamma personer varav cirka 200 är anställda och resten utgörs av gästforskare och studenter som gör forskningsuppgifter på masternivå. Årlig omsättning är nästan 200 miljoner kronor. För mer information besök vår webbplats.

Beskrivning av forskargruppen: Inriktningen för den forskning som görs i forskargruppen Teoretisk Oorganisk Kemi (Teoroo) är e-vetenskap för materialkemi, dvs molekyler + material + kemi + datorer + programvara. Vi utvecklar multiskalmodeller och metoder för att simulera komplexa och dynamiska problem inom katalys och nanokemi. De metoder som används i gruppen inkluderar - kombinationer av - ab initio och semi-empiriska kvantmekaniska metoder, avancerade (reaktiva) kraftfält, MD-simuleringar och olika metoder för karaktärisering. Vi utforskar och förklarar fysiskaliska och kemiska fenomen som inbegriper metalloxidytor och nanopartiklar, både under högvakuum och i komplexa och mer realistiska miljöer, såsom i lösning, där vatten som lösningsmedel är av särskilt intresse för gruppen. För mer information om forskningsgruppen, besök vår hemsida.

Arbetsuppgifter: Forskning inom strukturkemi för oorganiska material är ett stort internationellt och tvärvetenskapligt område som kombinerar kemi, fysik och teknik. Teoretiska datorsimuleringar har blivit ett allt viktigare verktyg inom detta område och används för att förstå dynamiska processer på atomär nivå. Utvecklingen inom detta område ("beräkningsmaterialkemi") går numera i riktning mot simuleringar av större och mer komplexa kemiska system, till exempel reaktiva nanopartiklar i lösning, vilket kräver nya beräkningsmetoder. Den forskning som ska genomföras inom ramen för den utannonserade tjänsten kommer att utarbetas i samverkan med kandidaten, och bero på hans/hennes erfarenhet och expertis. Forskningen kan därför komma att vara tillämpningsorienterad mot storskaliga och dynamiska (molekylära) simuleringar inom ett av våra profilområden som beskrivits ovan, eller mer metodorienterad, med fokus på utveckling av nya kraftfält och approximativa kvantkemiska modeller. Det övergripande syftet med forskningen är att möjliggöra analys av struktur-dynamik-relationer med kemiska förtecken, för att öka vår kemiska förståelse av oorganiska gränssnittsytor genom smart analys av simulerade data.

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen i kemi, fysik eller motsvarande. Examen får inte vara äldre än tre år vid ansökningstillfället. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Vidare bör sökanden ha en hög kompetens inom utveckling och/eller användning av beräkningskemiska metoder, såsom Density Functional Theory (DFT) och Force Field (FF) simuleringar. Hög kompetens i skrift och kommunikation på engelska krävs. Programmeringserfarenhet är en fördel, liksom erfarenhet av maskininlärningstekniker.

Ansökan ska innehålla ett brev som beskriver den sökande samt dennes kvalifikationer och intressen. Det ska innehålla ett CV, kopia på doktorsexamen, samt den sökandes forskningsartiklar.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2018-04-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Docent Peter Broqvist (peter.broqvist@kemi.uu.se) eller professor Kersti Hermansson (kersti@kemi.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 1 mars 2018, UFV-PA 2018/327.

Anställningsform Postdoktorala studier
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-04-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/327
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-02-02
Sista ansökningsdag 2018-03-01

Tillbaka till lediga jobb