Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Avdelningen för materialteori erbjuder forskning i världsklass inom s.k. förstaprincipberäkningar av materialegenskaper. Inom avdelningen finns, förutom utnyttjande av redan existerande program, utveckling och implementation av nya beräkningsmetoder.

Doktorand i Fysik med inriktning mot DFT-modellering av material för energilagring. Vid institutionen för fysik och astronomi, med tillträde 1 april 2018 eller enligt överenskommelse.

Doktorandprojektet behandlar grundläggande beräkningsstudier med DFT-metoder för att studera den mekanistiska bakgrunden till litiering/delitiering av organiska elektrodmaterial, främst för Li- och Na-jonbatterier. Huvudsakligt fokus är utvecklingen av nya beräkningsverktyg (s k “high-troughput computational design”; HCMD) för att kartlägga potentialen hos stora mängder med hypotetiska organiska elektrodmaterial. Arbetet kommer att utföras i nära samarbete med experimentellt verksamma forskare på Institutionen för Kemi – Ångström, för att gemensamt utveckla en plattform för design av nya elektrodmaterial med sikte på nästa generations miljömässigt hållbara batterier.

Kvalifikationskrav
Sökande förväntas ha en masterexamen i Fysik eller motsvarande. En bakgrund inom DFT-metoder, samt erfarenhet av relevant mjukvara, är rekommenderat. Sökande skall också kunna ha goda kommunikationsförmågor, utmärkta betyg, samt tala och skriva mycket god engelska.

Information
Doktorandanställningen är tidsbegränsad till 4 års heltidsstudier. Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning, det vill säga kurser och forskning. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %). Forskarutbildningen omfattar fyra år. Anställningen kan förlängas vid särskilda skäl.

Mer information om forskarutbildningen finns på institutionens hemsida, www.physics.uu.se, och på teknisk-naturvetenskapliga fakultetens hemsida, www.teknat.uu.se. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer på sidan regler.uu.se.

Ansökan skall innehålla ett brev där den sökande beskriver sig själv, sina meriter och forskningsintressen, och dessutom CV, kopior av akademiska betyg, färdigt examensarbete eller utkast, samt andra relevanta publikationer och referenser. Inkludera gärna rekommendationsbrev och/eller kontaktuppgifter till personer som kan ge relevant information om sökandens kvalifikationer.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 1 april 2018 eller enligt överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Dr. Moyses Araujo, +46 184715850,
moyses.araujo@physics.uu.se 
Prof. Daniel Brandell, +46 184713709,
daniel.brandell@kemi.uu.se.

Du är välkommen med din ansökan senast 1 mars 2018, UFV-PA 2018/265.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-04-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/265
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2018-01-23
Sista ansökningsdag 2018-03-01

Tillbaka till lediga jobb