Uppsala University, Department of Earth Sciences

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och bredaste institution av sitt slag med cirka 200 anställda. Vår forskning sträcker sig inifrån jordens kärna ut till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och oceaner bildas, från tiden för jordens födelse fram till idag. Vi kartlägger jordens och livets utveckling över flera miljarder år och studerar sambandet mellan atmosfären och haven med hänsyn till klimatförändringar och hållbar utveckling. För mer information se www.geo.uu.se.

Programmet för Mineralogi, Petrologi och Tektonik, MPT, samlar forskning och utbildning i Mineralogi, Petrologi och Tektonik studerar vi vår planet från kärnan till ytan och analyserar processer som sker på enskilda kristaller till tektoniska plattor. Forskning inom tektonik och geodynamik fokuserar idag främst på de fysikaliska processerna i skorpan och mantellitosfären. Forskningen är inriktad mot grundläggande processer i olika tektoniska miljöer, men innefattar även mer tillämpad forskning såsom malm och olje-prospektering, hitta lämpliga förvar för farligt avfall och undersökning av jordskredsmekanismer. Undervisning inom programmet är både inom Kandidat- och Master nivåer. För mer information om programmet för Mineralogi, Petrologi och Tektonik, se: www.geo.uu.se/forskning/min-pet-tek/.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Vi söker nu en doktorandplats i Tektonik med inriktning mot kvantifiering av genomträngande deformation i olika tektoniska miljöer med hjälp av olika metoder som modellering, laser-skanning, AMS analyser av fält och modell prover, 3D rekonstruktion och restorering med hjälp av GoCAD (och 3D Move) samt strukturellkartering i fält. Den genomträngande delen av deformationen är en viktig del av den genomgripande deformationen som till exempel en bergskedja utsätts för och bidrar till minskning av både porositet och permeabilitet med direkt konsekvens på flöde genom deformerade bergarterna.

Detta doktorandprojekt fokuserar på två huvudelement; för det första, undersökning av distributionsmönster i tid och rum av den genomträngande/diffusa komponenten av deformationen i bergskedjor och deras modellsimuleringar; och för det andra, kvantifiera effekten av friktion, bergartstyp och gränsvärden på den genomträngande/diffusa komponenten av deformationen.

Kvalifikationskrav: Den sökande skall ha naturvetenskaplig akademisk masterexamen i strukturgeologi och tektonik eller motsvarande. Annan teknisk eller naturvetenskaplig examen kan även beaktas. Erfarenhet i fältarbete är krav. Kunskaper inom matematik och fysik är ett krav samt grundläggande datorvana. Tidigare erfarenhet av programmering, numeriska metoder och numerisk modellering är meriterande.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %). För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen är avgörande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2018-04-01, tidsbegränsad anställning t.o.m. 2022-03-31.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Hemin Koyi, tel. +46 18471 25 63, e-mail: Hemin.Koyi@geo.uu.se, eller Bjarne Almqvist, e-mail: bjarne.almqvist@geo.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 26 februari 2018, UFV-PA 2018/199.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-04-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/199
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-01-31
Sista ansökningsdag 2018-02-26

Tillbaka till lediga jobb