Uppsala universitet, institutionen för kemi - BMC

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - BMC är geografiskt belägen inom Biomedicinskt Centrum i Uppsala. Institutionen bedriver fakultetens huvudsakliga forskning inom biokemi, organisk kemi och analytisk kemi, samt delar av den fysikaliska kemin. Forskningen är fokuserad kring frågeställningar rörande katalys, molekylär igenkänning och komplexa molekylära systems struktur och dynamik, samt samband mellan förekomst av kemiska substanser och biomolekyler vid olika sjukdomstillstånd. Det finns även en stark forskning inom metod- och teknikutveckling, inklusive design och syntes av små organiska molekyler och biologiska makromolekyler. Utveckling av nya analytiska och biokemiska metoder ligger t.ex. till grund för avancerade studier av biologiska system och deras reglering, samt hur sjukdomar kan diagnosticeras och behandlas. Institutionens forskning drar nytta av närheten till övriga kemigrenar, samt växelverkar med biomedicin, farmaci, fysik och materialvetenskap. Forskare med specialistkompetens inom biofysikaliska metoder för interaktionsanalyser driver verksamhet inom SciLifeLab, delar av en nationell infrastruktur för forskning inom livsvetenskap. Vid programmet för Analytisk kemi bedrivs även miljöanalytisk forskning och en plattform för masspektrometribaserad proteomik och metabolomik. Den kreativa och forskningsintensiva miljön bidrar till såväl brett kunnande som spetskompetens. Uppsala universitet har även ett välutvecklat innovationskontor som ger stöd för kommersialisering och samverkan. Klicka här för att läsa mer om oss.

Uppsala universitet erbjuder en av landets bästa utbildningar inom kemi, starkt kopplad till världsledande forskning. Undervisningen präglas av ett omfattande kursutbud, en stark forskningsanknytning och en stor andel laborativa moment. Tillsammans med våra kollegor vid institutionen för kemi-Ångström ansvarar vi för Uppsala universitets kandidatprogram och masterprogram i kemi samt, i samarbete med farmaceutisk fakultet, Uppsala universitets civilingenjörsprogram i kemiteknik. Vi bidrar även med kurser och kursmoment vid andra utbildningsprogram inom och utom fakulteten. Klicka här för att läsa mer om vår utbildning.

Vi söker en postdoktor i analytisk kemi för en tidsbegränsad anställning på två år.

Vi kommer undersöka hur frekvent i och vilken utsträckning cellulär heterogenitet förekommer samt andra aspekter av cell-till-cell signalering, t.ex. deras frisättning av neuropeptider och hormoner. Detta sker genom utveckling av metoder med masspektrometri där frisättning av peptider från levande celler kan studeras i realtid, och genom profilering av enskilda cellers molekylära innehåll. Vi kommer även att utveckla metoder inom masspektrometri för att undersöka molekylära interaktioner mellan utsöndrade neuropeptider och deras målreceptorer. Projektet är finansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning och kommer på lång sikt bidra till framtagandet av nya biologiska läkemedel.

Arbetsuppgifter: Du förväntas bedriva avancerad forskning inom analytisk kemi med fokus på biologisk masspektrometri, framförallt genom studier av neuropeptider på cellnivå (”single-cell analysis”) samt karakterisering av ligand–receptor interaktioner. Projekten kommer innefatta studier av celler som frisätter neuropeptider från olika modellsystem för att studera cellulär heterogenitet med både kvalitativ och kvantitativ analys. Arbete med celler för överuttryck av membranproteiner såsom G-protein kopplade receptorer samt jonkanaler kommer vara en viktig del av projektet för att öka vår förståelse av dessa receptorers struktur–funktion förhållanden. Instrumentellt kommer arbetet utföras med både MALDI- och högupplösande ESI-MS, samt med vätskekromatografi och HDX.

Kvalifikationer: Behörig att anställas är den som avlagt doktorsexamen i kemi, fysik eller medicin eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Från denna tid borträknas exempelvis tid för föräldraledighet och sjukdom.

Krav för anställningen är utmärkt expertis inom metodutveckling för masspektrometri, visat genom publikationer. Erfarenhet av högupplösande Orbitrap-instrument är särskilt meriterande. Erfarenhet av cellodling och proteinuttryck, programmering, vätskekromatografi, samt övriga tidigare publikationer i vetenskapliga tidskrifter är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För denna tjänst krävs stark motivation för forskningsprojektet och förmåga att kunna bidra med kreativa idéer. Det krävs att du kan arbeta självständigt, men även att du kan samarbeta mycket bra då projektet kommer att innebära samarbete med andra forskare. Du måste ha goda kunskaper i engelska för att kunna interagera med andra, skriva samt publicera vetenskapliga artiklar.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning två år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Dr. Erik Jansson, erik.jansson@kemi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 4 mars 2018, UFV-PA 2018/272.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/272
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-02-01
Sista ansökningsdag 2018-03-04

Tillbaka till lediga jobb