Uppsala universitet,Inst för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. EDU medverkar bland annat i lärarprogram och programmet med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor. Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har drygt 200 anställda varav runt 140 lärare/forskare, 40 doktorander och 20 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på www.edu.uu.se.

Arbetsuppgifter
Undervisning, examination, forskning, administration och handledning. Anställningen avser främst undervisning på kurser i didaktik med inriktning mot förskolan inom lärarutbildningens allmänna utbildningsområde/utbildningsvetenskaplig kärna och fristående kurser. Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Vidare ingår kursledningsuppdrag som bl.a. innefattar informations-, kursplane-, utrednings- och utvärderingsarbete. Därtill kan mer omfattande ledningsuppdrag, som studierektor och övergripande kursutvecklingsarbete, ingå i arbetsuppgifterna. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt examen med ämnesfördjupning från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet. Lärar- eller förskollärarutbildning är ett krav.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den sökande ska kunna undervisa på svenska och engelska.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, ledaregenskaper, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid pedagogisk skicklighet inom området didaktik med inriktning mot förskolan och förskoleklass samt vid erfarenheter av pedagogiskt utvecklingsarbete – t ex projektledningsuppdrag – inom förskoleverksamhet med kommun eller friskola som huvudman. Erfarenheter av universitets- och högskoleundervisning för blivande förskollärare är också särskilt meriterande liksom en genomgången lic-forskarutbildning (filosofie licentiatsexamen). 

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Förutsättningar i övrigt: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Upplysningar om anställningen lämnas av
Prefekt Henrik Edgren, tel. 018-471 2455, e-post
henrik.edgren@edu.uu.se. 

Välkommen med din ansökan senast 15 februari 2018, UFV-PA 2018/144.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-03-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/144
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2018-02-02
Sista ansökningsdag 2018-02-15

Tillbaka till lediga jobb