Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och bredaste, med cirka 200 anställda. Vår forskning sträcker sig från jordens kärna till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och oceaner bildas, från tiden för jordens födelse fram till idag. Vi kartlägger jordens och livets utveckling under flera miljarder år och studerar sambandet mellan atmosfären och haven med hänsyn till klimatförändringar och hållbar utveckling. För mer information se: www.geo.uu.se.

Projektbeskrivning: Vindburet damm, eller loess, täcker 10 % av ytan av världens kontinenter. Deras åldersbestämning och källa ger en avgörande insikt i dammets forna aktivitet, en fundamental men dåligt känd del av det globala klimatsystemet. Väldigt lite är känt om den snabba, tusenårskaliga variationen i dammets historia och hur avlagringar av loess kan länkas till snabba klimatförändringar. Dessutom är källorna till många loessavlagringar dåligt begränsade och det är okänt om hastigheterna av avlagringar kan länkas till förändringar i dess källa.

Doktorandanställningen är del av att projekt finansierat av vetenskapsrådet, och syftar att ta itu med detta problem genom detaljerade multi-proxy käll-analyser och kol-14 datering av sena Kvartära loess avlagringar i östra Europa och Ryssland. Doktoranden kommer att ha möjlighet att använda flera olika metoder för käll-lokalisering, vilka inkluderar U-Pb analys på enkelkorn av mineral, analys av spårämnen och U-Pb i rutil (titanoxid), XRF på bulkprover, samt utförning av kol-14 datering på snäckor och träkol, för att rekonstruera åldrar av loess-avlagringshastigheter. Doktoranden kommer ha tillgång till toppmodern utrustning för geokemisk analys och kol-14 datering vid Uppsala universitet och samarbetsinstitutioner. En nyckeldel för doktorandanställningen är resor till externa laboratorier, samt fältarbete i östra Europa och Ryssland. Innehavaren av doktoranden skall primärt ägna sin tid åt egen forskningsstudier. Annat avdelningsrelaterat arbete , så som undervisning eller administrativa uppgifter kan vara del av anställningen (max 20 %).

Kvalifikationskrav: Den sökande ska ha en universitetsexamen inom geovetenskap, fysisk geografi eller liknande. Den framgångsrika kandidaten skall också ha en gedigen bakgrund inom ett eller flera av följande forskningsområden: kvartärgeologi, loess, geokronologi, geokemi och paleoklimatologi. Kunskap om kol-14 datering och käll-lokaliseringstudier är en fördel, och grundläggande laboratorie och datorkunskaper är väsentliga.  Den ansökande måste vara berättigad för doktorandstudier. Prioritet ges till den sökande som anses ha störst möjlighet att framgångsrikt genomföra sin forskningsutbildning. Riktlinjer vid Uppsala universitet bestämmer lönenivå.

Ansökningsförfarande: Du som sökande måste inkludera ett CV, certifierade kopior av diplom och certifikat för universitetsexamen, samt ett personligt brev som beskriver dig själv och din relevanta erfarenhet (max två sidor). Du som sökande skall också inkludera en sammanfattning av din masteravhandling och eventuella publikationer, samt kontakt information, eller brev, från två referenser.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer: regler.uu.se.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2018-07-01 eller enligt överenskommelse. Tidsbegränsad anställning fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Thomas Stevens, tel. +46-18 471 1788, email thomas.stevens@geo.uu.se. Vänligen se också följande vetenskapliga publikationer:

  1. Újvári, G., Stevens, T., et al., 2017. Coupled European and Greenland last glacial dust activity driven by North Atlantic climate. PNAS
  2. Nie, J., Stevens, T., et al., 2015. Loess Plateau storage of Northeastern Tibetan Plateau derived Yellow River sediment. Nature Communications 6, 8511.

Välkommen med din ansökan senast den 9 mars 2018, UFV-PA 2018/279.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-07-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fixed salary
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/279
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-01-25
Sista ansökningsdag 2018-03-09

Tillbaka till lediga jobb