Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Härmed utlyses en doktorandtjänst i evolutionär genomik vid institutionen för ekologi och genetik, programmet för evolutionsbiologi, Uppsala universitet.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 200 medarbetare. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare www.ieg.uu.se.

Evolutionsbiologiskt centrum (EBC: http://www.ebc.uu.se) är en av världens främsta institutioner för forskning och undervisning inom evolutionsbiologi. Forskargruppen är del av programmet i evolutionsbiologi där flera aspekter av genetik och evolution studeras. Miljön är mycket inspirerande med en stor andel internationella doktorander, postdocs och seniora forskare och det finns mycket goda möjligheter för interaktion med kollegor som studerar liknande frågor. Gruppen har stort utbyte med Science for Life Laboratory (https://www.scilifelab.se/) där vi har tillgång till avancerad teknik för DNA och RNA sekvensering, storskalig dataanalys och bioinformatisk support.

Projektbeskrivning: Fenotypisk plasticitet är en av de viktigaste mekanismerna för att växter och djur anpassar sig till förändrade miljöförhållanden och därmed av stora evolutionära intressen. Detta projekt kommer att kombinera fältarbete, laboratorieexperiment och funktionellt genomarbete (RNA seq, RNAi) för att studera hur temperatur och fotoperiod påverkar plasticitet i vingeutveckling i olika arter av skreddare. Co-supervisor till projektet är Prof. Abderahman Khila på IGFL, Lyon expert i utvecklingsgenomik och evolution.

Arbetsuppgifter: En doktorandutbildning pågår i fyra år och inkluderar både forskning, kurser och litteraturstudier.

Kvalifikationskrav: En masterexamen (eller motsvarande) inom biologi eller ett relaterat ämne är ett krav. En viss kunskap inom bioinformatik och/eller programmering är nödvändig.. Kandidaten ska ha förmåga att uttrycka sig på engelska mycket väl i såväl tal som i skrift.

Meriterande: Kandidaten bör vara motiverad och entusiastisk och ha god förståelse för evolutionsbiologi, speciellt inom populationsgenetik och/eller kvantitativ genetik. Erfarenhet inom bioinformatisk analys av genetiska data samt programmering är meriterande. God kunskap om statistik är också en fördel.

Tillträde: April 10, 2018 eller enligt överenskommelse.

Anställningen: Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Anställningen kan komma att kombineras med undervisning eller annan institutionstjänstgöring (maximalt 20 %), vilket förlänger anställningen med motsvarande tid. Lokala riktlinjer finns fastställda för löneinplacering. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/. Mer information om forskarutbildning finns under http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla (1) ett ansökningsbrev med en beskrivning av forskningsintressen, relevanta erfarenheter, varför doktorandtjänsten är av intresse och varför du är lämplig för tjänsten (2) en kort beskrivning av examensarbetet och eventuella andra relevanta forskningsarbeten, (3) CV som innehåller eventuella tidigare publikationer och kontaktuppgifter till två referenspersoner, (4) kopior av examensbevis och kursbetyg. Ansökan ska skrivas på engelska.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Tillträde: April 10, 2018 eller enligt överenskommelse.

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Assistant Professor, Arild Husby, arild.husby@ebc.uu.se, +46-18-471 4120.

Välkommen med din ansökan senast 28 februari 2018, UFV-PA 2018/293.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-04-10 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/293
Facklig företrädare
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2018-01-25
Sista ansökningsdag 2018-02-28

Tillbaka till lediga jobb