Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Forskargruppen: Molekylär Geriatrik är verksam vid Rudbecklaboratoriet och är nära knuten till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhusets minnesmottagning. Vår forskning är inriktad mot proteininlagring vid neurodegenerativa sjukdomar. Forskningen sker i samarbete med universitetsgrupper såväl i Sverige som internationellt, samt med olika läkemedelsföretag.

Arbetsuppgifter: Alzheimer sjukdom är idag den vanligaste neurodegenerativa sjukdomen. Det finns därför ett stort behov av att tillförlitligt och icke-invasivt diagnostisera Alzheimers sjukdom, följa sjukdomsutvecklingen i hjärnan och mäta graden av läkemedelseffekt vid behandling. Avbildningstekniken positronemissionstomografi (PET) används för att visualisera och kvantifiera biologiska processer och ger unika möjligheter att diagnostisera patienter utan invasiv provtagning eller obehag för patienten. Projektet fokuserar på att med laborativt arbete utveckla radiokemi och automatiserade syntestekniker för fluor-18 märkning av antikroppar/proteiner. Det övergripande målet är att bidra till utvecklingen av proteinbaserade radioligander för diagnostik vid Alzheimers sjukdom. Arbetet kommer huvudsakligen att utföras vid Akademiska sjukhuset (PET-centrum) och Uppsala universitet (Rudbecklaboratoriet).

Kvalifikationskrav: Vi söker en högt motiverad och entusiastisk post-doktoral forskare med en doktorsexamen i radiokemi, farmaceutisk kemi, biokemi/bioteknik, organisk kemi, kemiteknik eller något närbesläktat område. Tidigare erfarenheter av självständigt arbete med radiokemi är ett krav. God förmåga att uttrycka sig på engelska i skrift och tal är ett krav.

Med postdoktor menas en person som har avlagt doktorsexamen, eller motsvarande utländsk examen, högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Doktorsexamen kan vara äldre vid ansökningstidens utgång om det beror på följande skäl:

  • Ledighet på grund av sjukdom
  • Föräldraledighet
  • Ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret
  • Ledighet för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer
  • Ledighet för klinisk tjänstgöring
  • eller andra liknande omständigheter

Önskvärt/meriterande i övrigt: Särskilt meriterande är forskningserfarenhet från PET-radiokemi med fluor-18 eller kol-11. Meriterande är erfarenheter inom syntes av PET-spårämnen, radioanalytiska tekniker, proteinmodifieringar, medicinska avbildningstekniker samt in vivo-tekniker.

Ansökan: Ansökan ska innehålla ett personligt brev (max 1 sida) som beskriver sökandens forskningsintressen, aktuellt curriculum vitae (CV), med publikationsförteckning, kopior på examensbevis för alla erhållna högre examina, samt kontaktinformation (namn, e-post, telefonnummer) till två referenspersoner.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 2 år.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av
Docent Stina Syvänen (stina.syvanen@pubcare.uu.se) eller av Jonas Eriksson (jonas.p.eriksson@akademiska.se)

Välkommen med din ansökan senast den 23 Februari 2018, UFV-PA 2018/175.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/175
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-01-26
Sista ansökningsdag 2018-02-23

Tillbaka till lediga jobb