Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Samtidigt med dessa anställningar utlyses även lektorat inom samma ämnesområde. Om universitetslektorer kan anställas kan rekryteringen till adjunktanställningarna komma att avbrytas.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, handledning, examination och administration. Till under­visning räknas kursansvar och kursadministration. Till arbetsuppgifterna hör också aktiv egen kompetensutveckling och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Den undervisning som ingår i anställningen omfattar kurser inom redovisning och finansiering. Innehavaren av anställningen ska kunna undervisa inom båda områden från anställningens början på såväl grund- som avancerad nivå. I anställningen ingår även undervisning inom metodfrågor, främst kvantitativ metod.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning i företagsekonomi eller har motsvarande kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, visat pedagogisk skicklighet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.

Dokumenterad förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav.

Önskvärt och/eller meriterande i övrigt: Utbildning på forskarnivå i företagsekonomi med inriktning mot redovisning eller finansiering är en merit.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid ämneskunskap och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten avser såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid de senaste årens undervisningsmeriter och medverkan i kurs- och programutveckling inom ovan nämnda områden. Den sökande ska ha visat intresse för att undervisa, även med hjälp av en bred uppsättning undervisningsmetoder. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning tillmätas betydelse. Även förmågan att integrera undervisningen med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas genom förmåga till övergripande verksamhetsplanering, skicklighet att leda verksamhet och personal. Eftersom undervisningen i hög grad bedrivs i lärarlag är förmågan att samarbeta med kollegor av betydande vikt.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2018-07-01

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2019-06-30 med ev. möjlighet till fortsatt anställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av personalsamordnare Inka Ollikainen, tel 018/471 1379.

Välkommen med din ansökan senast den 25 februari 2018, UFV-PA 2018/67.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-07-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/67
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2018-01-30
Sista ansökningsdag 2018-02-25

Tillbaka till lediga jobb