Uppsala universitet, institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och bredaste institution av sitt slag med cirka 200 anställda. Vår forskning sträcker sig inifrån jordens kärna ut till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och oceaner bildas, från tiden för jordens födelse fram till idag. Vi kartlägger jordens och livets utveckling över flera miljarder år och studerar sambandet mellan atmosfären och haven med hänsyn till klimatförändringar och hållbar utveckling. För mer information se www.geo.uu.se.

Forskningsprogrammet Luft-, vatten- och landskapslära, LUVAL, bedriver forskning och undervisning företrädelsevis inom ämnena hydrologi, meteorologi, miljöanalys och naturgeografi, se: www.geo.uu.se/forskning/ luval/. En av forskningsgrupperna inom programmet fokuserar på forskning inom geohydrologi. Ett viktigt forskningsområde har de senaste åren varit geohydrologiska processer relaterade till geologisk koldioxidlagring, inom vilket område vi har till exempel haft flera stora EU-finansierade forskningsprojekt, samt driver en fältplats för att undersöka dessa processer in-situ (se t.ex. www.co2mustang.eu).

En ledig anställning som postdoktor inom geohydrologi på 2 år finns nu vid Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
Forskningen kommer i första hand omfatta modellering och analys av data från fältexperimenten från Heletz, Israel, pilotanläggning. Experimenten har genomförts inom ramen av EUs FP7 ramprogram med syftet att kvantifiera koldioxidens spridning och kapillärbindning i djupt berggrund. Experimenten har genomförts 2016-2018. I arbetet kan även ingå annan forskning som fokuserar på koldioxidens kapillärbindning, till exempel modellering av relaterade processer med så kallad pornätverksmodellering. Ungefär 10-20% undervisning kan också komma att ingå i tjänsten, enligt överenskommelse.

Kvalifikationskrav
För att kvalificera sig för anställningen som postdoktor ska doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i hydrologi, geofysik eller motsvarande med geohydrologisk inriktning eller relaterade ämnen vara avlagd. Främst kommer de i fråga för anställning som avlagt doktorsexamen högst tre (3) år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. Bedömningen av ansökningarna baseras framförallt på den sökandes förmåga att bedriva självständig forskning grundad i vetenskaplig skicklighet. Större vikt fästs vid kvaliteten på enskilda vetenskapliga arbeten än på mängden publikationer.

Tidigare erfarenhet av modellering av komplexa geohydrologiska processer, i synnerhet flerfasflöde och relaterade processer är ett krav. 

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenhet av geohydrologisk modellering av koldioxidlagring i fält och porskala är högst meriterande. Vi värdesätter dessutom ett självständigt arbetssätt i kombination med samarbetsvilja med den övriga forskargruppen och andra medverkande i de relaterade internationella forskningsprojekten.

Ansökan
Ansökan ska innehålla ett aktuellt CV, kopior av examensbevis och betyg, doktorsavhandling och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Dessutom bör en beskrivning av den sökandes tidigare erfarenhet av forskning och hur detta relaterar till det beskrivna projektet lämnas in (maximalt 2 sidor).

Övrigt 
För mer information och relevanta publikationer hänvisas till forskningsgruppen geohydrologi hemsida: www.geo.uu.se/research/luval/disciplines/Hydrology/ongoing-research/geohydrology/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning om två år.

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av
Professor Auli Niemi, tel. 018-471 2263, e-post: auli.niemi@geo.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 15 mars 2018, UFV-PA 2018/373.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast, enligt överenskommelse.
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/373
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-02-08
Sista ansökningsdag 2018-03-15

Tillbaka till lediga jobb