Uppsala University, Department of Earth Sciences

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och bredaste, med cirka 200 anställda. Vår forskning sträcker sig från jordens kärna till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och oceaner bildas, från tiden för jordens födelse fram till idag. Vi kartlägger jordens och livets utveckling under flera miljarder år och studerar sambandet mellan atmosfären och haven med hänsyn till klimatförändringar och hållbar utveckling. För mer information: www.geo.uu.se.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Inom ramen för ett ERC-finansierat forskningsprojekt (HydroSocial Extremes) utlyser vi nu tre doktorandtjänster. HydroSocial Extremes fokuserar på interaktionerna mellan hydrologiska extremer (torka och översvämningar) och samhället.

Doktorandtjänsterna kommer att vara placerad vid institutionen för geovetenskaper, programmet för Luft-, vatten och landskapslära.

Projektet kommer att analysera de rumsliga och tidsmässiga förhållandena mellan hydrologiska extremer (torka och översvämningar) och samhällen i förändring. Projektet kommer mer specifikt att analysera och jämföra olika globala ”hotspots”, det vill säga studera ett antal kopplade miljö- och mänskliga system över olika skalor och socio-hydrologiska förutsättningar. Doktoranden kommer att vara en del av CNDS (Centrum för naturkatastrofslära, www.cnds.se) och kommer att ingå i ett tvärvetenskapligt program med unga forskare från ingenjörs-, geo- och samhällsvetenskap.

Kvalifikationskrav: Den sökande skall ha naturvetenskaplig akademisk examen (Masterexamen) med inriktning mot miljöanalys, (natur)geografi, hydrologi eller motsvarande. Annan teknisk eller naturvetenskaplig examen kan också beaktas, särskilt inom ingenjörsvetenskap. Kunskaper inom matematik är ett krav samt grundläggande datorvana. God förmåga att kommunicera på engelska (både muntligt och skriftligt) är också ett krav.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev (två A4-sidor) där den sökande beskriver sina forskningsintressen, samt en motivering till varför tjänsten söks. Mer specifikt så ska brevet innehålla en beskrivning av hur sökandes forskningsintressen relaterar till doktorandprojektet och hur sökandes kvalifikationer motsvarar kvalifikationskraven för den utlysta tjänsten. Ansökan ska dessutom innehålla CV, vidimerade kopior av examensbevis och betyg samt kontaktuppgifter till referenspersoner. Examensarbete och rekommendationsbrev kan också bifogas om de finns tillgängliga.

Doktorandstudierna är normalt upp till fyra år. Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %). För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen är avgörande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2018-05-01 eller enligt överenskommelse. Tidsbegränsad anställning fyra år

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Giuliano Di Baldassarre (e-mail giuliano.dibaldassarre@geo.uu.se) eller Johanna Mård (e-mail johanna.maard@geo.uu.se). 

Välkommen med din ansökan senast den 31 Mars 2018, UFV-PA 2018/445.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-05-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/445
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2018-02-05
Sista ansökningsdag 2018-03-31

Tillbaka till lediga jobb