Uppsala universitet, Institutionen för ABM

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

vid Institutionen för ABM med tillträde tidigast den 1 oktober 2018.

Doktoranden kommer att arbeta i EU Horizon 2020 Marie-SkÅ‚odowska-Curie Project: MSCA-ETN-POEM (764859) Participatory Memory Practices. Concepts, strategies, and media infrastructures for envisioning socially inclusive potential futures of European Societies through culture” (POEM). Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. Doktoranderna i POEM kommer att arbeta inom ett av de två forskningsprojekten:

Professional take on participation
The project will study how professionals in memory institutions cope with the requirements of PMW in their daily work and how they can integrate participatory ideas and concepts in their professional practices of collecting, sustaining, imparting, and researching. The concepts and understandings of participation of the professionals in memory institutions will be inquired in its variety considering the job roles, gender aspects, and diverse professions. The project creates new knowledge on how professionals frame participation in heritage work and on the organisational changes coming up with these changes. Basic level understanding of written Swedish is an advantage in this project.

Managing participatory ecologies of memory modalities
The research project will study from an ego-centric perspective how people manage their participation in memory work as membership of diverse networks that constitute the personal participatory ecologies between individuals (professionals, non-professionals), collective, and institutional actors by doing case studies. It will seek to understand the memory modalities, and how they facilitate or restrict in each case the participation envisioned by the people. The expected results shall create new knowledge on the professional engagement in memory practices with other actors in society, a conceptual analytical framework for mapping and visualising participatory ecologies and to provide a functioning proof of concept based on a set of open source libraries (e.g. snap.py, scrapy, Python API wrappers for major social media sites) that can be expanded for a source product in the future, or fully or partially, integrated to or implemented with other tools and frameworks (e.g. Cytoscape, Gephi). The specifications for the tool will be developed on the basis of the empirical research of PhD 12 in close cooperation with PhD candidates in other POEM projects” (for descriptions of the other projects, see www.poem.uni-hamburg.de)

Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra år med anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts bedriva sin utbildning på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Tjänstgöring vid institutionen motsvarande högst 20 procent kan förekomma.

Utbildningen på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap regleras av ämnets allmänna studieplan. Den kan hämtas på adressen: abm.uu.se > Forskning > Utbildning på forskarnivå.

Behörighetskrav: För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap krävs grundläggande samt särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Behörig att antas till utbildningen på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet är den som har en examen på avancerad nivå i biblioteks- och informationsvetenskap, arkivvetenskap, musei- och kulturarvsvetenskap eller annat relevant huvudområde, liksom den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För gällande regler, se Högskoleförordningen, kap 5 och 6 samt universitetets riktlinjer för forskarutbildning: http://regler.uu.se/Listsida/?kategoriId=139

Dessutom måste sökande uppfylla de kriterier som anges i Marie SkÅ‚odowska-Curie-reglerna för juniora forskare (Early Stage Researcher, ESR) på MSCA arbetsprogrammet http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-msca_en.pdf En ESR ska ha avlagt den examen som möjliggör forskarstudier (vanligtvis en masterexamen) högst fyra år före tillsättningen av tjänsten/antagningen men ska ännu ej ha en doktorsexamen. En ESR måste uppvisa förmåga att förstå samt göra sig förstådd (i tal och skrift) på engelska tillräckligt väl för att dra nytta av nätverksutbildningen. Kandidaten ska inte ha varit bosatt i eller ha utfört sin huvudsakliga sysselsättning (arbete, studier etc.) i landet för den valda värdorganisationen, i mer än sammanlagt 12 månader under de tre senaste åren före tillsättningen av tjänsten/antagningen. Korta vistelser, såsom semestrar, räknas inte.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas

  • Ett personligt brev (motiveringsbrev)
  • Alla relevanta dokument som bekräftar den sökandes kvalifikationer och färdigheter i engelska (t. ex. TOEFL testresultat)
  • En vidimerad kopia av examensbevis för relevant grundexamen eller motsvarande,
  • Kontaktuppgifter till två namngivna referenser
  • Ett kapitel av master/magisteruppsats (alternativt hela uppsatsen) eller en artikel/publikation på engelska samt övriga skrifter som den sökande vill åberopa.

Antagning: Urvalet av sökande ska ske utifrån förmåga att tillgodogöra sig utbildningen och framgångsrikt genomföra ett av de två ovannämnda projekten. Starkt intresse i mångdisciplinärt samarbete, stark motivation i att samarbeta i flexibla team, villighet att resa och genomgå s.k. secondments (d.v.s. att flytta tillfälligt flytta till ett annat land) i syfte att delta i utbildning enligt MSCA riktlinjerna, villighet att bidra på utåtriktad verksamhet inom POEM, IT-kunskaper (grundläggande kommunikationsfärdigheter) och särskilda kompetenser som nämns i projektbeskrivningarna betraktas som fördel. Ett urval av sökanden kommer att bjudas på ett rekryteringsevenemang i Hamburg 17-18 maj 2018.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2018-10-01

Anställningens omfattning: 100 %

För upplysningar om anställningen kontakta 
prefekten vid institutionen för ABM, Ulrika Kjellman, ulrika.kjellman@abm.uu.se, tfn: 018-471 3386
studierektor för utbildning på forskarnivå Isto Huvila, isto.huvila@abm.uu.se, tfn: 018-471 34 20
fakultetens utbildningsledare Anna Sofia Hedberg, anna_sofia.hedberg@uadm.uu.se. tfn: 018-471 6982.

Välkommen med din ansökan senast den 20 mars 2018, UFV-PA 2018/540.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/540
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-02-09
Sista ansökningsdag 2018-03-20

Tillbaka till lediga jobb