Uppsala universitet, institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och bredaste institution av sitt slag med cirka 200 anställda. Vår forskning sträcker sig inifrån jordens kärna ut till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och oceaner bildas, från tiden för jordens födelse fram till idag. Vi kartlägger jordens och livets utveckling över flera miljarder år och studerar sambandet mellan atmosfären och haven med hänsyn till klimatförändringar och hållbar utveckling. För mer information se www.geo.uu.se

Programmet för luft-, vatten- och landskapslära, LUVAL, samlar forskning och utbildning i meteorologi, hydrologi, miljöanalys och naturgeografi. För mer information om programmet för luft-, vatten- och landskapslära, se: www.geo.uu.se/forskning/ luval/.

Beskrivning av forskningen:
Syftet med det aktuella projektet är att undersöka utbytet av kol (främst koldioxid men även metan), energi och vattenånga mellan hav/sjöar och ovanliggande atmosfar och de processer som påverkar detta utbyte. Det finns stora luckor i kunskapen om hur utbytet mellan hav och atmosför av koldioxid och andra parametrar ska beskrivas och implementeras i klimatmodeller. Projektet syftar till att använda befintliga och nya mikrimeterologiska mätdata rörande dessa utbytesprocesser, samt att även studera hur utbytet påverkas av koldioxidvariationer i vattnet (horisontella och vertikala) samt andra parametrar såsom blandningdjup och stabilitet. Projektet kommer att vara kopplat till ICOS-stationen Östergamsholm (www.icos-sweden.se/station_ostergarnsholm.html) och BONUS projektet INTEGRAL (Integrated carboN and TracE Gas monitoRing for the bALtic sea).

Anställningen omfattar i huvudsak forskning. Undervisning kommer att ingå med högst 10% av arbetsuppgifterna.

Kvalifikationskrav:
För denna anställning krävs doktorsexamen i meteorologi/oceanografi, marin kemi, akvatiska processer eller examen i närliggande ämnesområde som arbetsgivaren finner relevant.

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller ha en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. 

Meriterande/övrigt:
Vid urval bland behöriga sökande kommer stor vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Särskilt meriterande är tidigare erfarenheter av fältarbete och användning av mikrometeorologiska data. Universitetet kommer att främst beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten

Ansökningsförf arande:
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV), kopior av relevanta betygshandlingar, en kopia av doktorsavhandlingen, publikationer och ev. övriga relevanta dokument. 

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning varför kvinnor särskilt uppmuntras att söka denna anställning. 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast, efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, två år. 

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av
Professor Anna Rutgersson, tel. 018-471 2523, e-post: anna.rutgersson@met.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 4 maj 2018, UFV-PA 2018/495.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast, enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/495
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-03-23
Sista ansökningsdag 2018-05-23

Tillbaka till lediga jobb