Uppsala universitet, Institutionen för organismbiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Science for Life laboratorierna är ett samarbete mellan de fyra svenska universiteten KI, SU, KTH, och UU. Organisationen tillåter att avancerad teknik kombineras med ett brett kunnande i molekyläbiologi och molekylärmedicin. Sedan 2013 har SciLife regeringens uppdrag att fungera som stöd till nationell forskning, och som en fronforskningshub för storskaliga analyser i molekylärbiologi med speciellt fokus på miljö och medicin.

SciLifes “Ancient DNA Facility” är en ny verksamhet som byggs upp för att hantera den ökade efterfrågan på genetiska data från förhistoriskt material. Möjligheten att producera den här typen av data har accelererat under de senaste åren och så har även efterfrågan om ett service lab för att ta fram DNA från gammalt material. Den nya ancient DNA faciliteten kommer kunna ge service för material från museer, arkeologiska utgrävningar, paleontologiska samlingar, och från alla typer av material med nedbrutet DNA. Tjänsterna kommer att omfatta screening för DNA i såväl humana som icke humana material, djupsekvensering på de screenade material som tillåter det, och populationsgenetisk konsultation med inriktning på data från hårt nedbrutet material. Den nya ancient DNA faciliteten kommer att finnas i två noder, en på SU och en på UU. Dessa två universitet står i dag värdar för Sveriges mest avancerade och framgångsrika aDNA verksamhet, Anders Götherströms och Mattias Jakobssons forskargrupper. Den nya ancient DNA faciliteten kommer att utnyttja kunskapen i de här forskningsmiljöerna, men drivas som en separat enhet med egen personal.

Vi söker nu facilitetsföreståndaren som kan bygga upp ancient DNA faciliteten de närmaste åren och leda verksamheten.

Arbetsuppgifter: Facilitetsföreståndaren kommer att planera, utveckla och leda arbetet på ancient DNA facilitetens noder (i såväl Stockholm som Uppsala). Föreståndaren kommer också att vara en del av ledningsgruppen för ancient DNA faciliteten tillsammans med facility directors Anders Götherström och Mattias Jakobsson. Gruppen kommer att formulera verksamhetens långsiktiga mål och implementeringen av dem. Föreståndarens uppgifter omfattar: bygga upp faciliteten, organisera tjänsterna skapa förutsättningar för genomströmning för så väl laborativa som bioinformatiska analyser. Föreståndaren förväntas också ha aktiv kontakt med facilitetens användare, synliggöra faciliteten (till exempel besök på Sveriges olika universitet och arkeologiska uppdrags-organisationer), hantera uppdrag och återrapportera resultaten. Den första tiden kommer att fokusera på att bygga upp verksamheten, inklusive personalrekrytering, och att organisera facilitetens arbete. Föreståndaren förväntas tillbringa tid vid såväl Stockholms-noden som vid Uppsala-noden på veckobasis.

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen eller motsvarande. Förmågan att led och utveckla en organisation är viktig. Föreståndaren måste kunna leda verksamheten på ett för sina medarbetare motiverade och strukturerat sätt. Föreståndaren förväntas ha ett genuint intresse av att skapa en excellent facilitet med målsättningen att underlätta arbetet med aDNA för alla intressenter i Sverige. Föreståndaren måste vidare vara en god kommunikatör, tala och skriva flytande svenska och engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt:  Expert-kunskaper i ämnen som molekylärgenetik, bioinformatik, genomik, beräkningsbiologi, paleogenomik, och arkeogenomik är meriterande. Bred förståelse av tvärvetenskaplig och storskalig forskning och/eller forskningsservice.

Alla åberopade meriter måste vara dokumenterade på ett sätt vilket gör dem lättillgängliga vid rekryteringen.

Vid tjänstetillsättandet strävar universiteten efter att tillsätta den person som har de efterfrågade meriterna samtidig som hen anses ha den största potentialen att utveckla och avancera verksamheten. Tid spenderad på föräldraledighet, militärtjänst, fackligt arbete och liknande kommer att behandlas som arbetslivserfarenhet.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan skall omfatta: 1) en avsiktsförklaring där du beskriver dig själv och din relevanta arbetslivserfarenhet, 2) en kort beskrivning av din utbildning, 3) ett CV, 4) kopia av din doktorsexamen (eller liknande), 5) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner, dessa kommer att kontaktas innan anställning.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2018-06-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning 6 månader.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Mattias Jakobsson, e-post mattias.jakobsson@ebc.uu.se, och Anders Götherström, e-post anders.gotherstrom@arklab.su.se.

Välkommen med din ansökan senast den 15 april 2018, UFV-PA 2017/4426.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-06-01
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/4426
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-03-09
Sista ansökningsdag 2018-04-15

Tillbaka till lediga jobb