Uppsala universitet, Kansliet för medicin och farmaci

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Områdeskansliet för medicin och farmaci med ca 50 anställda svarar för verksamhetsstöd och service till områdesnämnden för medicin och farmaci samt institutioner och centrumbildningar inom vetenskapsområdet. Det är en del av universitetsförvaltningen, men får huvuddelen av sitt uppdrag via områdesnämnden och dess vicerektor. Områdeskansliet arbetar med forsknings- och utbildningsplanering, ekonomisk planering samt uppföljning av verksamheten. Vidare medverkar områdeskansliet i rekrytering av lärare till institutionerna inom vetenskapsområdet. Områdeskansliet samarbetar med övriga avdelningar vid universitetsförvaltningen vid beredning av ärenden och medverkar också i utredningar och remisser på uppdrag av universitetets ledning.

Områdeskansliet består av sex enheter. Anställningen som utbildningshandläggare är placerad vid enheten för utbildningsstöd som idag består av 11 personer. Enhetens övergripande uppdrag är att ge verksamhetsstöd till kommittéer, prodekaner, ordföranden, institutioner och verksamheten i övrigt vad gäller utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt kommittén för lika villkor.

Arbetsuppgifter:

Arbetet innefattar ett brett spektrum av uppgifter som kan förekomma vid områdeskansliet. Anställningen innebär i huvudsak att ge kvalificerat administrativt stöd och service till vetenskapsområdets utbildningsfrågor, i synnerhet till medicinska fakultetens utbildningar. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor, främst utbildningshandläggare och utbildningsledare, samt ordföranden och prodekaner. Samverkan sker även kontinuerligt med andra avdelningar inom universitetsförvaltningen, institutioner inom vetenskapsområdet samt externa samarbetspartners.

I anställningen ingår att:

 • Vara ansvarig handläggare för övergripande utbildningsfrågor, arbetsgrupper och beslutande kommittéer vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci.
 • Vara administrativt ansvarig för programkommittéer vid medicinska fakulteten. Detta innebär att förbereda underlag till beslut, upprätta kallelser med dagordning, ansvara för protokoll, kommunicera, expediera, diarieföra, arkivera samt följa upp ärenden och beslut.
 • Medverka i budgetering och ekonomisk uppföljning för utbildningsprogram.
 • Utföra utredningar, uppdrag samt bedriva metod och kvalitetsarbete.
 • Utarbeta och handlägga avtal.
 • Arbeta med utbildnings- och kursplaner i universitetets studieadministrativa system.
 • Bereda och handlägga studentärenden.
 • Medverka i övrig beredning av aktuella ärenden inom kansliet, som till exempel remisser, yttranden och svar på inkommande skrivelser.
 • Arbetstoppar vid exempelvis terminsstart och årsbokslut kan förekomma.

Kvalifikationskrav:

 • Examen från högskoleutbildning eller motsvarande kompetens som av arbetsgivaren bedöms som likvärdigt.
 • God förmåga till tydlig och saklig kommunikation i tal och skrift på svenska och engelska.
 • Mycket god datorvana.
 • Erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete vid statlig myndighet eller som av arbetsgivaren bedöms som likvärdigt.
 • Erfarenhet av administrativt stöd till kommitté, nämnd, projektgrupp eller styrelse eller som av arbetsgivaren bedöms som likvärdigt.
 • Erfarenhet av ekonomi och budgetarbete, gärna inom universitet och högskola.
 • Erfarenhet av att ge verksamhetsstöd och service.

Vid denna rekrytering kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet. För att lyckas med arbetsuppgifterna behöver du vara kommunikativ, tydlig, saklig och professionell. Du har förmåga att samarbeta på ett framgångsrikt sätt med människor på olika positioner inom universitet och samarbetspartners. Det är viktigt att du är stabil och har ett serviceinriktat arbetssätt. Arbetsuppgifterna kräver även att du är självgående samt har god förmåga till strukturerat arbete där du organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.

Önskvärt/meriterande i övrigt:

 • God kännedom om universitetsvärlden, gärna inom medicin och farmaci.
 • God kännedom om regelverk och förutsättningar för utbildningsverksamhet vid universitet och högskolor. Exempelvis gällande lagstiftning, utbildningsfinansiering, uppföljning och utvärdering.
 • Erfarenhet av att arbeta med de studieadministrativa datasystemen.
 • Kunskap om upprättande och förnyelse av avtal.
 • Erfarenhet av kvalitets-, metod- och utvecklingsarbete.
 • Erfarenhet av samverkan och samarbete inom universitet, andra myndigheter, samarbetsorganisationer och uppdragstagare.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Malin Engelmark, malin.engelmark@uadm.uu.se, 070-167 97 62.

Välkommen med din ansökan senast den 15 mars 2018, UFV-PA 2018/639.

Observera att intervjuer kommer att påbörjas under ansökningstiden.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/639
Facklig företrädare
 • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
 • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
 • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-02-23
Sista ansökningsdag 2018-03-15

Tillbaka till lediga jobb