Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Forskargruppen Molekylär Geriatrik är verksam vid Rudbecklaboratoriet och är nära knuten till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhusets minnesmottagning. Vår forskning är inriktad mot proteininlagring vid Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och andra demenssjukdomar. Forskningen sker i samarbete med universitetsgrupper såväl internationellt som inom Sverige, samt med olika läkemedelsföretag.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning:
Ungefär 100 000 personer lever i dag med Alzheimers sjukdom bara i Sverige och antalet patienter kommer att stiga i takt med den allt ökande medellivslängden. Flera nya läkemedelskandidater prövas för närvarande i kliniska studier. För att studera läkemedlens effekter på sjukdomsprogressionen behövs utveckling biomarkörer, helst baserade på icke-invasiva mätningar av de proteiner som man idag tror att är orsaken till Alzheimers sjukdom. Den medicinska avbildningstekniken positronemissionstomografi (PET) är en mycket attraktiv metod för att studera hjärnans sjukdomar och läkemedelseffekter på patologin i hjärnan.

Det övergripande målet för det aktuella doktorandprojektet är preklinisk utveckling av PET-diagnostik, baserad på både etablerade och nya radioligander. Projektets mål är även att utveckla och utvärdera användning av PET för att mäta terapieffekter och läkemedelskinetik i hjärnan vid neurodegenerativa sjukdomar, främst Alzheimers sjukdom. Projektet innefattar både in vitro- och in vivo-arbete samt analys av de data som genereras.

Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %).

Kvalifikationskrav:
Vi söker en högt motiverad och entusiastisk student för doktorandanställning. Den sökande skall ha en magistersexamen från biomedicinar- civilingenjör-, naturvetar-, apotekar-, läkarprogrammet eller motsvarande kunskaper. Erfarenhet av arbete med radiokemi, farmaceutisk kemi, farmakokinetik, avbildningstekniker (t.ex. PET, SPECT eller MR), biokemi, proteinanalys (ELISA, western blot och kromatografi), histologi (inklusive immunohistokemi) och olika in vivo-modeller är meriterande. God förmåga att uttrycka sig på engelska i skrift och tal är ett krav.

Läs mer om utbildningen på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser: http://www.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/

Ansökan skall skrivas på engelska och innehålla ett personligt brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen, ditt CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och eventuella tidigare publikationer (till exempel C- eller D-uppsats). Ange även vilka erfarenheter du har av att delta i vetenskapligt arbete samt anledningen till att du vill gå en forskarutbildning.  Vi ser gärna att du lämnar uppgifter om referenspersoner och/eller bifogar rekommendationsbrev.

Urvalsprocessen
Urval av sökande sker enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom närliggande område samt personlig lämplighet. Urval av sökande görs av handledarna och fastställs av institutionsstyrelsen. Fakultetens kommitté för utbildning på forskarnivå antar doktoranden.

Mer om anställningen
Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20%), vilket förlänger doktorandperioden med motsvarande tid.

Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala universitet

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningens omfattning: 100 %, motsvarande 4 år heltidsstudier.

Upplysningar om anställningen lämnas av
Stina Syvänen (telefon: 018-4715038, e-post: stina.syvanen@pubcare.uu.se) och Dag Sehlin (telefon: 018-4715038, e-post: dag.Sehlin@pubcare.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 18 Mars 2018, UFV-PA 2018/661.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/661
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-02-19
Sista ansökningsdag 2018-03-18

Tillbaka till lediga jobb