Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Vid avdelningen för Fasta Tillståndets Elektronik (FTE), Institutionen för teknikvetenskaper, Ångströmlaboratoriet.

Tidsbegränsad heltidsanställning under ett år med möjlighet till förlängning med ytterligare ett år. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Forskningen på avdelningen för Fasta Tillståndets Elektronik fokuserar på två huvudsakliga områden: elektronik för hållbar energianvändning och smart elektronik för framtidens hälso- och sjukvård. Specifika forskningsområden inkluderar solceller, flexibel elektronik, sensorer, energi-effektiva RF-komponenter, biomedicinsk mikrovågsteknik och tunnfilmsteknik.

Arbetsuppgifter: Sputterdeponering och karaktärisering av olika kombinationer av metallsulfidmaterial. Syftet är att deponera material i skiktade lager och kombinera olika material i dessa skikt. Målet är att syntetisera nya tvådimensionella (2D) material med en skalbar process såsom sputtering. Materialen kommer primärt att vara WS2, MoS2 och SnS2. Kvaliteten och egenskaperna hos de sputterdeponerade tunna filmerna kommer att karaktäriseras vid Ångströmlaboratoriet och hos projektpartnerna i Berlin (HZB) och Paris (UPMC). Forskningen kommer att bedrivas i en forskargrupp som är verksam inom tunnfilmsdeponering och karakterisering av grafen och skiktade 2D dikalkogenider av övergångsmetaller (2D-TMD). Forskningen är tvärvetenskaplig och innefattar fysik, ytkemi och materialvetenskap. Karakteriseringsmetoderna vid Ångströmlaboratoriet kommer att omfatta röntgendiffraktion (XRD), Raman-spektroskopi och röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS). Mer avancerade karakteriseringstekniker kommer också att användas vid synkrotronljusanläggningar.

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen i fysik, kemi eller materialvetenskap. Erfarenhet av sputterdeponering och XRD är ett krav. Vi kräver god muntlig och skriftig färdighet i engelska.

Vidare är tidigare erfarenhet av arbete i renrumslaboratorium och/eller vid synkrotronljusanläggningar och/eller goda kunskaper inom andra relevanta karakteriseringstekniker en fördel.

Ansökan bör innehålla:

  • Följebrev med en kort beskrivning av tidigare forskning, forskningsintressen och kvalifikationer.
  • CV och publikationslista.
  • Kopior på examensbevis samt andra relevanta dokument.
  • Namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad under ett år med möjlighet till förlängning med ytterligare ett år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Docent Tomas Nyberg, 0704-250790, e-mail tomas.nyberg@angstrom.uu.se 
Docent Andreas Lindblad, andreas.lindblad@physics.uu.se.

Information om avdelningen för fasta tillståndets elektronik finns på www.teknik.uu.se/fte/.

Välkommen med din ansökan senast den 20 mars 2018 UFV-PA 2018/521.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/521
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-03-05
Sista ansökningsdag 2018-03-20

Tillbaka till lediga jobb