Uppsala universitet, Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Arbetsuppgifter

Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med en anställning som doktorand. Doktoranden förutsätts bedriva sin utbildning på forskarnivå på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Viss tjänstgöring vid institutionen kan förekomma.

Kvalifikationskrav

Utbildningen på forskarnivå i kulturantropologi regleras av ämnets allmänna studieplan. För information om behörighet och förkunskapskrav, se http://antro.uu.se/utbildning/forskarutbildning

Vid bedömningen av de sökande kommer avseende fästas vid förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Viktiga dokument för att bedöma denna förmåga är ”redogörelse för forskningsplan” som ställs i relation till befintlig forskning vid institutionen samt tidigare uppsatser och publicerat material. Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska är av stor vikt.

Ansökningshandlingar ska omfatta:

a) ansökningsblankett inkl. styrkt kopia av examensbevis som visar behörighet till utbildning på forskarnivå i kulturantropologi.

b) en kort CV

c) magister/masteruppsats eller motsvarande inom ämnet kultur- eller socialantropologi eller motsvarande ämne

d) en redogörelse för forskningsplan/avhandlingsprojekt på engelska på högst 5 sidor.

e) eventuella publikationer samt andra relevanta handlingar och dokument den sökande önskar åberopa

f) ett referensbrev från universitetslärare eller forskare med kunskap om ditt arbete

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2018-09-01.

Omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av  Studierektor Sverker Finnström (018-471 73 71, sverker.finnstrom@antro.uu.se)

Fakultetens utbildningsledare Anna Sofia Hedberg (018-471 69 82, anna_sofia.hedberg@uadm.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 26 mars 2018, UFV-PA 2018/685.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/685
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2018-02-21
Sista ansökningsdag 2018-03-26

Tillbaka till lediga jobb