Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Doktorand inom energimodellering av framtidens städer i ämnet Teknisk fysik, vid Ångströmlaboratoriet, Institutionen för teknikvetenskaper, med tillträde 1 maj 2018 eller efter överenskommelse.

Vi söker en doktorand till forskargruppen Built Environment Energy Systems Group (BEESG), vid Institutionen för teknikvetenskaper. I doktorandprojektet kommer simuleringsmodeller att utvecklas för att beräkna och visualisera effekt- och energibehov för hela städer.

För att nå uppsatta mål för energieffektivisering och minskade utsläpp av växthusgaser, och samtidigt hantera ökad urbanisering och befolkningstillväxt, måste städer världen över hitta optimala strategier för att ställa om lokal användning och tillförsel av energi. Så kallade Urban Building Energy Models (UBEMs), som kan simulera energibehov för byggnadsbeståndet i hela städer, har nyligen föreslagits som kraftfulla verktyg för att möta dessa utmaningar. I doktorandprojektet kommer en UBEM att utvecklas, som fyller luckor i existerande modeller, och använda denna modell för att studera framtidsscenarier för städer.

Arbetet innebär främst datorsimulering av värmeflöden i och mellan byggnader, system för uppvärmning, kyla och ventilation i byggnader, lokal el- och värmeproduktion, samt interaktion med värme- och elnät. Arbetet består också delvis i att bygga ett sensornätverk för insamling av indata och valideringsdata för utveckling av modellen. Doktoranden kommer att bygga vidare på våra existerande modeller och kommer därför att utföra projektet i nära samarbete med andra medlemmar i gruppen. Projektet genomförs även delvis i samarbete med Högskolan Dalarna och med internationella universitetspartners.

Vi söker kandidater med civilingenjörsexamen inom byggnadsfysik, energisystem eller annat område relevant för forskningen, i kombination med en stark bakgrund inom datorsimulering. Den sökande ska ha god samarbetsförmåga liksom förmåga att arbeta självständigt. Vi kräver god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.

Institutionstjänstgöring, vanligen undervisning, kommer att omfatta högst 20 %. Information om forskarutbildning finns på institutionens hemsida, http://www.teknik.uu.se och teknisk-naturvetenskapliga fakultetens hemsida, http://www.teknat.uu.se. Lokala riktlinjer finns för löneinplacering.

Ansökningar bör inkludera en kort beskrivning av forskningsintressen och tidigare erfarenheter, ett CV, kopior av examina, betyg, kopia på examensarbete och andra relevanta dokument. Vi vill att du lämnar uppgifter om referenspersoner och/eller bifogar rekommendationsbrev.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Upplysningar om anställningen lämnas av docent Joakim Widén, e-post joakim.widen@angstrom.uu.se, tel. 018-471 3115.

Välkommen med din ansökan senast den 31 mars 2018, UFV-PA 2018/703.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 maj 2018
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/703
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-03-15
Sista ansökningsdag 2018-03-31

Tillbaka till lediga jobb