Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Vid institutionen för neurovetenskap bedrivs grundforskning och klinisk forskning rörande nervsystemets sjukdomar, funktion, utveckling och reparationsmekanismer. Institutionen har ca 150 anställda och  90 doktorander samt ytterligare 100 affilierade forskare. Verksamheten bedrivs dels vid Uppsala universitets biomedicinska centrum (http://www.bmc.uu.se) och dels vid Akademiska sjukhuset. Institutionens forskare har omfattande nationella och internationella samarbeten. För mer information se http://www.neuro.uu.se. Den vetenskapliga disciplinen neurologi innefattar studier av orsak och behandling av neurologiska störningar, deras yttringar, orsaker, behandling och förebyggande.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning och handledning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom ämnesområdet neurologi samt därmed sammanhängande administrations- och organisationsuppgifter. Till arbetsuppgifterna hör också egen forskning, handledning av doktorander och klinisk tjänstgöring samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Ämnesområdet: Neurologi

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den sökande ska ha specialistkompetens i neurologi, eller senast ansökningsdagen ha ansökt hos Socialstyrelsen om svensk specialistkompetens. Den sökande ska dock senast vid beslut om anställning ha erhållit svenskt bevis om specialistkompetens i neurologi

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig, pedagogisk och klinisk skicklighet. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 7. Vetenskapsområdet medger inte direktbefordran.

Pedagogisk skicklighet

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även RB § 8. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning (se Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) § 23). Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå och avancerad nivå.

Vetenskaplig skicklighet

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Klinisk skicklighet

Klinisk skicklighet visas genom kliniskt arbete och klinisk utbildning samt deltagande i kliniskt utvecklingsarbete. Kliniskt utvecklingsarbete innebär bland annat insatser som förbättrat eller effektiviserat hälso- och sjukvård.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas. Se AO §§ 28-31 och RB §§ 9-10.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

När universitetet anställer nya lärare kommer den sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019, efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %  

Upplysningar om anställningen lämnas av 
prefekt vid institutionen för neurovetenskap Finn Hallböök tel. 018-471 49 44 eller professor i neurologi Anne-Marie Landtblom tel. 018-611 50 31

Välkommen med din ansökan senast den 25 april 2018, UFV-PA 2018/711.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/711
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2018-03-12
Sista ansökningsdag 2018-04-25

Tillbaka till lediga jobb