Uppsala universitet, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap har 140 anställda samt ett flertal gästforskare och stipendiater. Institutionen har tolv forskargrupper/forskningsområden med en gemensam administration och vi bedriver forskning och undervisning inom farmaceutisk cellbiologi och bioteknologi/biokemi/immunonkologi/proteinläkemedelsdesign, farmakologi, läkemedels- och drogberoende, farmakoterapi, farmakokinetik, farmakometri, klinisk farmaci, bioinformatik, avbildande massspektrometri, molekylär neurofarmakologi, immunologi, biologiska läkemedel/bioteknologi samt toxikologi och läkemedelssäkerhet. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på www.farmbio.uu.se

Arbetsuppgifter
Kursansvar och undervisning i farmakoterapi på receptarie- och apotekarkurserna samt undervisning på fristående kurser i farmakoterapi. Vidareutveckling av kurserna. I uppgifterna ingår schemaläggning, kontakt med externa föreläsare, undervisning främst i form av seminariehandledning, konstruktion och rättning av tentamina samt administration. Studentkontakt är en betydande del av kursansvaret. I övrig undervisning ingår moment som basgrupps-, seminariehandledning samt aktivt deltagande vid redovisning av studenternas grupparbeten och examensprojekt. Medverkan vid tentamenskonstruktion och rättning på kurser man inte har kursansvar för är vanligt. Egen kompetensutveckling och administration ingår.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) den som avlagt examen från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, såsom att vara självgående, flexibel och ha god samarbetsförmåga.  Den sökande ska ha mycket god kunskap inom farmakoterapi och inom relaterade ämnesområden såsom klinisk farmaci. Goda språkkunskaper i svenska och god datorvana är ett krav, liksom Farm kand-, farm mag- eller apotekarexamen samt speciellt intresse för farmakoterapi.

Bedömningsgrunder
Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska, enligt AO § 23, i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 15.

Meriterande
Examen från magisterprogram i klinisk farmaci, erfarenhet av kliniskt farmaceutiskt arbete eller apoteksarbete är meriterande, liksom erfarenhet av undervisning i ämnet farmakoterapi. Önskvärt att den sökande har dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.Vikariat i 12 månader, med eventuell möjlighet  till förlängning.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Studierektor Ann-Marie Falk, tel 018-471 4357 eller Ann-Marie.Falk@farmbio.uu.se. Professor Margareta Hammarlund-Udenaes, tel 018-471 4003 eller mhu@farmbio.uu.se

För frågor runt anställningen
Administrativ samordnare Marina Rönngren tel 018-4714301 e-post marina.ronngren@farmbio.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 8 april 2018, UFV-PA 2018/442.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/442
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-03-16
Sista ansökningsdag 2018-04-08

Tillbaka till lediga jobb