Uppsala University, Department of Chemistry - Ångström Laboratory

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för Kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har drygt 300 verksamma personer varav cirka 200 är anställda och resten utgörs av gästforskare och studenter som gör forskningsuppgifter på masternivå. Årlig omsättning är nästan 200 miljoner kronor. För mer information besök vår webbsida.

Inom programmet oorganisk kemi bedriver vi grundläggande och tillämpad forskning inom området syntetisering av funktionella material. Av ett stort intresse är att studera sambandet mellan struktur och egenskaper. Både teoretiska och experimentella metoder användes inom dessa forskningsområden.

Arbetsuppgifter: 2D-material som graphene och 2D-metaller (ex.vis Pt) uppvisar mycket attraktiva katalytiska och sensoriska egenskaper. De kan därför användas för användningsområden som katalytisk överföring av CO2-molekyler till mer miljövänliga kolväten. En annan typ av tillämpningsområde är gas-fas  sensorik av mycket små koncentrationer av molekyler (som ex.vis bensen). I detta projekt skall vi med teoretiska metoder fokusera på konstruktion och reaktivitet av olika 2D-material (och då på olika substrat-material). Vi söker en person till en Postdok-tjänst, vilken skall utföra teoretiska simuleringar och modelleringar av dessa 2D-material. Tjänsten kommer att att speciellt innefatta studier av bildningen av interkalerade 2D-metaller, samt av bildningen av 2D-metaller på olika substrat. 2D-metaller reaktivitet gentemot ex.vis bensen-molekyler är också av ett stort intresse att studera. Detta projekt är ett delprojekt inom ett större SSF-projekt, där motsvarande experimentella studier genomföres. Det finns därför stora möjligheter att få träning och inblick i teoretiska tillväxtmetoder såväl som analystekniker.

Kvalifikationskrav: Den sökande skall ha en doktorsexamen i kemi eller motsvarande utbildning inom ett närliggande vetenskapsområde. En teoretisk bakgrund baserad på DFT-metoder är nödvändig. Bekantskap med materialvetenskap, och då speciellt med fast ytors egenskaper, är önskvärda. Kandidaten ska ha goda kommunikationsfärdigheter samt goda färdigheter i engelska i tal och skrift.

För anställning som postdoktor krävs att innehavaren har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstiden utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Villkor: Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av forskningsintressen och relevanta erfarenheter, CV, kopior av examensbevis och betyg, doktorsavhandling och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa som t.ex. rekommendationsbrev.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2018-05-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Karin Larsson, professor 018- 471 37 50.

Välkommen med din ansökan senast den 31 Mars 2018, UFV-PA 2018/725.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-05-01
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/725
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-03-08
Sista ansökningsdag 2018-03-31

Tillbaka till lediga jobb