Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Institutionen har i dag ca 280 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer info: http://www.it.uu.se 

Institutionen för informationsteknologi utlyser nu två doktorandtjänster för högt motiverade personer som är intresserade av att bedriva forskning inom säkerhet för implanterade sensor nätverk.

Projektbeskrivning: Antalet personer med medicinska implantat för livsviktiga funktioner såsom pacemakers ökar stadigt. Nya applikationsområden för medicinska implantat såsom system för leverans av läkemedel, intrakranium tryckmätning och artificiella njurar framträder. Dessutom behövs kommunikation mellan olika implantat i kroppen för att fler och fler människor, speciellt äldre personer, har multipla sjukdomar som kan dra fördel av implantat. Uppsala Universitet har nyligen visat att fettlagret som finns mellan muskler och hud kan användas som en radiokanal för kommunikation mellan implantat i kroppen.

Implantat behöver effektiva säkerhetsskydd för att undvika livshotande situationer där en hacker skaffar sig kontroll över t. ex. en pacemaker eller insulinpump. Projektet ska utveckla en säkerhetsarkitektur för implantatnätverk i kroppen, säkra metoder för dessa nätverks anslutningar till Internet utan att äventyra patientens säkerhet och känslig information.

Kvalifikationskrav: Den sökande skall ha magisterexamen, civilingenjörsexamen inom datavetenskap, datateknik, teknisk fysik, elektroteknik eller motsvarande kunskaper, helst med en stark bakgrund inom säkerhet, lågnivåprogrammering och trådlös kommunikation. Erfarenhet av sensornod-hårdvaruutveckling är ett plus.

Anställningen är för högst fem år och omfattar institutionstjänstgöring (vanligtvis undervisning) på en nivå av högst 20 %, samt kursstudier. Du förväntas kunna undervisa på svenska eller engelska. Goda kunskaper i talad och skriven engelska är ett krav.

Ansökan ska innehålla en beskrivning av dig själv, dina forskningsintressen, anledningen att du söker denna tjänst samt tidigare erfarenheter (max 3 sidor). Vidare en meritförteckning (CV), kopior av relevanta examensbevis och kursutdrag, relevanta publikationer, en kopia av ditt examensarbete (eller en sammanfattning om ditt examensarbete inte är avslutat) samt andra handlingar du vill åberopa.

Sökanden bör bifoga maximalt tre rekommendationsbrev och kontaktinformation till referenspersoner, samt ange tidigast möjliga anställningsdag. Observera att en ansökan endast kan tas emot via webbgränssnittet enligt länk nedan (och inte via e-post).

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Enligt överenskommelse, tidsbegränsad anställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Prof. Christian Rohner, christian.rohner@it.uu.se eller Prof. Thiemo Voigt, thiemo.voigt@it.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 26 mars 2018, UFV-PA 2018/745.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fixed salary
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/745
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-02-23
Sista ansökningsdag 2018-03-26

Tillbaka till lediga jobb