Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Institutionen har ungefär 280 anställda, varav 120 seniora forskare och 110 doktorander. Mer än 4000 studenter är registreras på en eller flera av institutionens kurser varje år. Postdoktoranställningen är placerad vid Avdelningen för Datorteknik, en av fem avdelningar på institutionen. För mer information, se www.it.uu.se

Ämnesområde: Målet med forskningen är att utveckla bättre metoder inom kodoptimering eller kodanalys med hjälp av maskininlärning och/eller djupinlärning.

Maskininlärning kan tillämpas inom flera möjliga användningsområden, tex för att möjliggöra nya former av kodoptimering som överstiger metoder som finns i dagens kompilatorer, eller för automatisk verifiering av korrekthetsegenskaper i programkod.

Innehavaren av tjänsten har möjlighet att samarbeta med flera forskningsgrupper, bland annat grupperna i Datorarkitektur (UART), Algoritmisk Programverifiering, Inbyggda System, och Maskininlärningsgruppen.

Arbetsuppgifter: Forskning inom kodoptimering eller kodanalys med hjälp av maskininlärning och/eller djupinlärning. Implementering och experiment. Eventuell undervisning (max 20%). 

Anställningens omfattning: Tjänsten är på två år och kan omfatta undervisning (max 20%) på svenska eller engelska beroende på tillgänglighet och sökandens kompetens och intresse.

Kvalifikationer: Den sökande ska ha en doktorsexamen i datavetenskap eller ett liknande ämne, med fokus på en eller flera relevanta områden såsom kompilatorteknik,
programanalys eller verifiering, och maskininlärning. Doktorsexamen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång (perioden kan förlängas med hänsyn till sjukdom, föräldraledighet, o dyl.). Publikationer, med sökande som huvudförfattare, i högt värderade tidskrifter och konferensproceedings är en viktig merit. Den sökande bör kunna demonstrera erfarenheter från gruppsamarbete, vara bra på att ge och ta emot konstruktiv kritik och ha en dokumenterad förmåga av kritiskt tänkande och strukturerat arbete. Dessa kompetenser är lika viktiga som de vetenskapliga kvalifikationerna. Excellenta kunskaper i muntlig och skriftlig engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer störst vikt att fästas vid den vetenskaplig skickligheten. Universitetet kommer främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella den aktuella forskningen samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten vid Avdelningen för Datorteknik.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Ansökan: Ansökan ska innehålla en (max 2 sidor) beskrivning av den sökandes motivering för att söka tjänsten inkluderande en beskrivning forskningsintressen, de mest relevanta kvalifikationerna, samt en kort beskrivning av de vetenskapliga bidragen i doktorsavhandlingen. Ansökan ska också innehålla en fullständig meritförteckning (CV), kopia på relevanta betygshandlingar (översatta till svenska eller engelska), en kopia eller länk till doktorsavhandlingen (åtminstone ett utkast), en fullständig publikationslista med de fem viktigaste publikationerna markerade med en beskrivning av kandidatens insats i dessa  fem publikationerna, samt andra relevanta forskningsbidrag.  Ansökan skall också tidigaste möjliga tillträdesdatum. Dessutom ska sökanden tillhandahålla två rekommendationsbrev från referenspersoner. Breven skickas/levereras direkt av dessa till universitetets  antagningssystemet (eller via epost till registrator@uu.se med tjänstens referensnummer som ämnesrad.)

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Institutionen strävar efter att nå en jämnare fördelning mellan könen, varför vi gärna ser kvinnor som sökande.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 2 år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Philipp Rümmer philipp.ruemmer@it.uu.se, Bengt Jonsson bengt.jonsson@it.uu.se eller Per Gunningberg per.gunningberg@it.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 30 april 2018, UFV-PA 2018/795.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/795
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-03-15
Sista ansökningsdag 2018-04-30

Tillbaka till lediga jobb