Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Arbetsuppgifter: Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander inom teknikdidaktik med inriktning mot elektronik. Vidare ingår kursledningsuppdrag som bl.a. innefattar informations-, kursplaner-, utrednings- och utvärderingsarbete. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Den som erbjuds anställning förväntas ha kapacitet att attrahera externa forskningsmedel för sin egen forskning. 

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som dels visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen inom relevant ämnesområde, har motsvarande vetenskapliga kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller som behörighetskrav för anställning som universitetslektor att ha genomgått för verksamheten inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller att ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Vidare gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. 

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området teknikdidaktik med inriktning mot elektrotekniska ämnen. Skicklighet att leda och utveckla akademisk verksamhet är också betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Även förmåga till samverkan med det omgivande samhället kommer att beaktas, exempelvis med andra utbildningsmiljöer, näringsliv och pedagogiska institut av olika slag. Vid tillsättning av denna anställning kommer meriter inom forskning om teknikdidaktik inom högre utbildning att tillmätas stor betydelse. Vad gäller pedagogiska erfarenheter, fästs särskilt betydelse vid erfarenheter av undervisning inom elektrotekniska ämnen samt av didaktiska projekt inom teknik och vuxenutbildning

Av högsta betydelse vid bedömningen av de sökande är:

  • Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom elektronik med inriktning mot teknikdidaktik
  • Dokumenterad förmåga att leda projekt inom utbildningsutveckling för högre utbildning och/eller vuxenlärande
  • Långsiktig utvecklingspotential inom ämnesområdet.
  • Kapacitet att erhålla externa forskningsmedel.
  • Dokumenterad förmåga att etablera och utveckla samarbeten inom forskning och utbildning.

Vetenskaplig skicklighet: Vetenskaplig skicklighet avser främst forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet beaktas i första hand vetenskaplig kvalitet. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, har betydelse. Vidare inräknas skickligheten att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå samt meriterna av att i konkurrens erhålla medel för forskning liksom visad interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället.

Pedagogisk skicklighet: Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet beaktas i första hand pedagogisk kvalitet. Även omfattningen av undervisningen, det vill säga bredd och djup på olika undervisningsnivåer, tillmäts betydelse. Här är förmågan att forskningsanknyta undervisningen viktig. Interaktion, om högskolepedagogiska frågor, med aktörer inom och utom universitetet ingår också i den pedagogiska skickligheten. Särskild vikt läggs vid den sökandes skicklighet som lärare och erfarenheter av undervisning på högskolor och universitet. 

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Administrativ skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas betydelse. Med administrativ skicklighet avses även entreprenörskap.

Ledningsskicklighet: Ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas betydelse. Med förmåga att leda och utveckla akademisk verksamhet avses planering, administration, ledning, uppföljning och utvärdering av såväl det egna arbetet som av den övergripande verksamheten. Det handlar om ledning av kurs- och institutionsverksamhet samt av personal, att fatta beslut och att ta ansvar samt att medverka till att medarbetare får förutsättningar att nå verksamhetens mål. I ledningsförmåga inkluderas även förmåga att samordna och skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje.

Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas betydelse. 

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. 

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Anders Ahlén, tel 018-471 3076, e-post anders.ahlen@signal.uu.se

För ytterligare information se universitetets anställningsordning: Mål och regler för Uppsala universitet

och fakultetens riktlinjer för anställning: Riktlinjer för anställning

Välkommen med din ansökan senast den 22 april 2018, UFV-PA 2018/511.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/511
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-04-03
Sista ansökningsdag 2018-04-22

Tillbaka till lediga jobb