Uppsala universitet, Internrevisionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Universitetets verksamhet är organiserad i tre vetenskapsområden med sammanlagt nio fakulteter under vilka ett sjuttiotal institutioner sorterar. Därutöver finns en universitetsförvaltning ledd av universitetsdirektören. Universitetet leds av en styrelse, Konsistoriet, och rektor är myndighetschef. Internrevisionen vid Uppsala universitet är en från universitetets verksamhetsområden och förvaltning fristående avdelning som direktrapporterar till Konsistoriet. Internrevisionens årliga riskanalys, granskningsplan, rapporter och ärenden bereds av revisionsutskottet, vars uppgift är att bereda revisionsärenden inför konsistoriet.

 Internrevisionen granskar och bedömer effektiviteten i universitetets verksamhet, hur universitetets mål uppnås, att verksamheten drivs i enlighet med lagar och förordningar, att förutsättningar för en riktig intern och extern rapportering finns och att universitetets tillgångar skyddas. Arbetet sker i enlighet med internrevisionsförordningen och den internationella standarden enligt Institute of Internal Auditors.  För mer information om principer för internrevision, se www.theiia.se eller www.theiia.com

Internrevisionsavdelningen består för närvarande av tre personer men nu utöka verksamheten med ytterligare en medarbetare.

Arbetsuppgifter:

Som internrevisor kommer du att utvärdera risker, kontroll, etik, kvalitet och effektivitet i universitetets operativa verksamhet och bedöma om kontrollerna är tillräckliga för att minska de risker som organisationen kan möta.

 I arbetet som internrevisor ingår att du aktivt tar del i internrevisionens omvärldsbevakning och riskanalys och bidrar aktivt till avdelningens utvecklings- och planeringsarbetet.

Dina rapporter skriver du självständigt och rapporterar till internrevisionens chef och föredrar rapporterna för revisionsutskott och Konsistoriet.

Kvalifikationskrav:

  • - För anställningen relevant akademisk examen
  • - Minst fem års dokumenterad väl vitsordad erfarenhet av internrevision, controllerverksamhet eller utredningsverksamhet i närtid.

 Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och att du:

  • - har bra kommunikationsförmåga både skriftligt och muntligt
  • - har hög integritet då internrevisionens roll ställer krav på ett oberoende förhållningssätt
  • - Är strukturerad och prioriterar på ett effektivt vis
  • - har en analytisk förmåga

Önskvärt/meriterande i övrigt:

Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet från universitets- och högskolevärlden och/eller offentlig verksamhet.

Vidare är även CGAP, CIA eller CISA-certifiering meriterande eller att du är en av SKYREV certifierad kommunal revisor.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Tidigast augusti eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Internrevisionschef Sven Jungerhem 018-471 4398, sven.jungerhem@uadm.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 22 april 2018, UFV-PA 2018/813.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/813
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-03-19
Sista ansökningsdag 2018-04-22

Tillbaka till lediga jobb