Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och bredaste, med cirka 200 anställda. Vår forskning sträcker sig från jordens kärna till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och oceaner bildas, från tiden för jordens födelse fram till idag. Vi kartlägger jordens och livets utveckling under flera miljarder år och studerar sambandet mellan atmosfären och haven med hänsyn till klimatförändringar och hållbar utveckling. För mer information se:
www.geo.uu.se.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Koldioxidlagring är en viktig metod för att förminska atmosfäriska utsläpp av växthusgaser och därmed en viktig del i den globala energi- och klimatpolitiken. I detta projekt studeras en av de viktigaste fastläggningsmekanismerna för koldioxiden, nämligen fastläggning i bergens mikrostrukturer genom kapillärbindning. Vi studerar i synnerhet dess skalaberoende, dvs. hur egenskapen varierar när vi byter observationsskalan. Experimentella och modelleringsanalyser genomförs över hela intervallet av skalor; (i) Fältskalan, där koldioxidinjektionsexperiment har utförts på vår experimentella fältplats, Heletz, som en del av EU FP7 projektet TRUST; (ii) Laboratorieskalan, där vi undersöker koldioxidens spridning och fastläggning i laboratorieskala med så-kallade analoga fluider; och (iii) Por- och borrkärnskalan, där vi analyserar resultat från experiment på borrkärnor kombinerat med småskaliga por-nätverks-modeller. Det ultimata målet är att förbättra förståelsen för hur fastläggning kan övervakas och kvantifieras vid geologiskt heterogena förhållanden som vi befinner i naturen och hur mätningar från olika skalor kan bidra till denna analys. Doktorandens arbete kommer för den största delen bestå av analys och modellering, medan merparten av experimentella arbeten har gjorts av andra forskare. Viss experimentellt arbete i laboratoriet/på fält kommer också ingå i doktorandprojektet. För mer information angående forskargruppen se 

http://www.geo.uu.se/research/luval/disciplines/Hydrology/ongoing-research/geohydrology/

Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20%). 

Kvalifikationskrav: Den sökande skall ha akademisk examen med inriktning mot
hydrologi/geohydrologi eller en motsvarande civilingenjörs-/geovetarexamen. Kunskaper inom matematik och fysik/kemi är ett krav samt grundläggande datorvana. Tidigare erfarenhet om numerisk/matematisk modellering är meriterande, samt är erfarenhet om experimentella metoder. 

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse. Tidbegränsad anställning i 4 år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
prof. Auli Niemi, (tel: +46 18 471 2263, mobil: +46 701 679 233, E-post: auli.niemi@geo.uu.se)

Välkommen med din ansökan senast den 22 maj 2018, UFV-PA 2018/937.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 180701 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/937
Facklig företrädare
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2018-05-02
Sista ansökningsdag 2018-05-22

Tillbaka till lediga jobb