Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Postdoktor inom naturkatastrofer, (Geofysik)

Institutionen för geovetenskaper erbjuder utbildning och forskning med en unik bredd och anses i internationella utvärderingar vara en av Europas mest kompletta geovetenskapliga institutioner. Denna bredd representeras av erfarna lärare och forskare med expertis som täcker allt från stenar och vulkaner, till jordbävningar, väder, vindkraft och klimat, från livets utveckling på jorden till dinosaurier, och från sjöar till glaciärer, koldioxidlagring och hållbara energisystem. Läs mer på www.geo.uu.se.

Centrum för naturkatastrofslära (CNDS) är ett nationellt kunskapscentrum för naturkatastrofer – ett av regeringens strategiska forskningsområden. Inom CNDS möts forskare från olika vetenskapsområden i en tvärvetenskaplig plattform där det övergripande syftet är att möta samhällets behov av kunskap. Forskningen inom CNDS bidrar till en förbättrad förmåga att förebygga och hantera risker i samhället, nationellt och internationellt, genom ökad förståelse för naturhändelsernas dynamik och skadeverkningar samt för svensk krisberedskap och sårbarhet. Läs mer på: www.cnds.se.

Institutionen för geovetenskaper, som är affilierad med CNDS, rekryterar nu två postdoktorer inom naturkatastroflära. En postdoktor ska arbeta inom forskningsprogrammet Geofysik (www.geo.uu.se/forskning/geofysik), medan den andra ska arbeta inom forskningsprogrammet Luft-, vatten- och landskapslära (www.geo.uu.se/forskning/luval).

De två postdoktorerna kommer att bidra till institutionens strategiska forskningssatsning om naturkatastrofer. Detta tema behandlar orsaker, processer och konsekvenser av extrema naturhändelser, såsom jordbävningar, vulkanutbrott, stormar, översvämningar, torka och jordskred. Forskning inom CNDS sträcker sig från naturliga faror, till deras inverkan på fysisk infrastruktur och samhälle och katastrofbekämpande åtgärder, inklusive kontakter med myndigheter och samhället i övrigt. Aktuella fokusområden är bedömning av individuella och kombinerade risker (multihazards), triggade händelser (t.ex. jordskred eller dammbrott orsakade av jordbävningar) och eskalerande konsekvenser för samhället.

Arbetsuppgifter:
Postdoktorn i geofysik förväntas bidra till utveckling av nya metoder eller modeller för bättre förståelse för komplexa naturhändelser, inklusive eskalerande händelser, samt samspelet mellan enskilda och kombinerade risker och fysisk infrastruktur och samhällets katastrofrespons och förebyggande åtgärder (sårbarhet).

Kvalifikationskrav:
För denna anställning krävs doktorsexamen i geofysik eller närliggande ämnesområde med naturkatastrofinriktning, som arbetsgivaren finner relevant. Sökanden måste ha goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Önskvärt/meriterande i övrigt:
Tidigare erfarenhet av modellering av geofysiska riskbedömningar är högst meriterande. Vi värdesätter dessutom ett självständigt arbetssätt i kombination med samarbetsvilja med den övriga forskargruppen och andra medverkande i de nära relaterade internationella forskningsprojekten.

Ansökan:
Ansökan ska innehålla ett aktuellt CV, kopior av examensbevis och betyg, doktorsavhandling och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Dessutom bör en beskrivning av den sökandes tidigare erfarenhet av forskning och hur detta relaterar till det beskrivna projektet lämnas in (maximalt 2 sidor). Ansökan tas emot digitalt via universitetets rekryteringssystem. 

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2018-07-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning om två år.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: 

  • Ari Tryggvason, e-post: ari.tryggvason@geo.uu.se
  • Giuliano Di Baldassarre, e-post: giuliano.dibaldassarre@geo.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 30 april 2018, UFV-PA 2018/1014.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-07-01, eller enligt överenskommelse
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1027
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-03-23
Sista ansökningsdag 2018-04-30

Tillbaka till lediga jobb