Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för fysik och astronomi är Uppsala universitets näst största institution, med över 350 anställda, fördelade på 11 avdelningar. Institutionen för fysik och astronomi ligger i Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Websida: http://www.physics.uu.se

Härmed utlyser Uppsala universitet tjänst som doktorand i fysik med inriktning mot materialfysik/kemi vid Institutionen för Fysik och astronomi / Oorganisk kemi - Additiv tillverkning av amorfa material

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning
Projektet bygger på framställning och karakterisering av amorfa material med additiv tillverkning (3D-printning). Samband mellan resulterande materialegenskaper och tillverkningssätt är av stor betydelse och stor vikt kommer att vara på såväl strukturella, mekaniska och magnetiska egenskaper. Utnyttjande av kombinatorisk materialvetenskapliga angreppsätt kommer att nyttjas för att accelerera framtagning av nya legeringar för AM processer samt utnyttjandet av ”atomic probe” och andra avancerade tekniker för materialkarakterisering förväntas vara av stort värde. Goda kunskaper om modern karakterisering av material är därför av stort värde. Arbetet sker i samarbete med Prof. Jochen Schneider, Aachen, Tyskland.

Vid avdelningen för materialfysik/oorganisk kemi bedrivs forskning av moderna material. Tunnfilmstekniker, såsom sputtring och MBE i ultrahögvakuummiljö, används för att tillverka magnetiska material genom att kontrollera deras sammansättning på atomär nivå. Projekten ingår i en satsning på AM som innefattar flertalet grupper på Ångströmlaboratoriet. Stark växelverkan med dessa grupper kommer att vara önskvärt som ställer krav på bra samarbetsförmåga. 

Kvalifikationskrav
Tjänsten kräver universitetsexamen (grundläggande behörighet enligt Högskoleförordningen) i fysik, materialfysik, materialvetenskap eller motsvarande.

Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser utbildning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20%). Mera information återfinns till exempel på: http://www.physics.uu.se/education/gradU/.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Uppsala universitet har ambitionen att främja jämställdheten genom en jämnare könsfördelning. Flertalet anställda inom denna kategori är män varför vi gärna ser kvinnliga sökande till anställningen.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2018-07-01, tidsbegränsad anställning t.o.m. 2022-06-30.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Björgvin Hjörvarsson, bjorgvin.hjorvarsson@physics.uu.se, tel. +46 (0) 18 471 3837, eller Ulf Jansson Ulf.Jansson@mkem.uu.se, +46 (0) 471 37 27

Välkommen med din ansökan senast den 29 april 2018, UFV-PA 2018/1030.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1030
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-03-19
Sista ansökningsdag 2018-04-29

Tillbaka till lediga jobb