Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning inom reproduktiv hälsa, gynekologi, obstetrik, internationell kvinno- och mödrahälsovård, perinatalmedicin, pediatrik, global hälsa, kvinnomedicin och klinisk psykologi. Verksamheten är integrerad med kvinnokliniken och barnsjukhuset vid Akademiska sjukhuset. Forskningen bedrivs inom tretton forskargrupper. Mer information om institutionen finns på kbh.uu.se.

Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH) är ett ledande utbildnings- och forskningscentrum för global hälsa, förankrat i de globala målen för hållbar utveckling. IMCH fokuserar idag särskilt på global sexuell och reproduktiv hälsa, barns hälsa, nutrition samt migration. Våra undervisnings- och forskningsprogram omfattar hälsosituationen i resurssvaga kontexter, i katastrofsituationer samt i ett migrationsperspektiv. IMCH ger betydelsefulla bidrag till förbättrad och jämlik global hälsa genom att utveckla, utvärdera och implementera interventioner och nya strategier för att möta prioriterade hälsoproblem. De vetenskapliga projekten är ofta multidisciplinära och genomförs i nära samarbete med akademiska institutioner i andra länder.

Beskrivning av ämnesområdet: Global hälsa avser hälsan i populationer i ett globalt sammanhang liksom sjukdomar och hälsoproblem som överskrider nationella gränser eller har en global politisk och ekonomisk betydelse. Det handlar om behovet av globala hälsoförbättringar, minskning av hälsoskillnader och skydd mot globala hot mot hälsan med betoning på särskilt utsatta grupper.

Ämnesområdet global hälsa är mycket dynamiskt och inkluderar idag även bland annat hållbarhet, implementering, hälsosystem, migration, icke smittsamma sjukdomar och nutrition. I den internationella litteraturen lyfts rättighets- och jämlikhetsperspektivet ofta fram, det vill säga jämlik vård som en mänsklig rättighet, hälsa och sjukdom i relation till utveckling samt samvariationen mellan hälsa och socioekonomiska/sociokulturella faktorer.

Arbetsuppgifter: Undervisning med inriktning på kvalitativa forskningsmetoder och forskning inom området global hälsa. Till undervisning räknas kursansvar/kursadministration, föreläsningar, seminarier, och andra pedagogiska metoder som case metodik, ”flipped class rooms” eller e-baserat lärande, handledning av studenters självständiga arbeten och examinationer.

I arbetsuppgifterna ingår även att följa den aktuella utvecklingen inom ämnesområdet global hälsa och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Vidare ingår att utveckla nätverk med aktörer inom området och att utveckla forsknings- och undervisningsmetoder.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, visat pedagogisk skicklighet, genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller förvärvat motsvarande kunskaper samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Erfarenheter av undervisning inom kvalitativ forskningsmetodik inom global hälsa är ett krav. Den sökande ska ha dokumenterad bred kompetens i relevanta forskningsmetoder, och dokumenterad erfarenhet av att undervisa på engelska. Meriterande i övrigt är erfarenhet av multidisciplinär forskning och samarbete med andra institutioner och universitet inom undervisning och forskning, samt dokumenterad handledningskompetens.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten ska i första hand vetenskaplig kvalitet och forskningsmeriter inom området global hälsa beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inom det vetenskapliga området och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska pedagogisk kvalitet och kompetens inom kvalitativ metodundervisning ges störst tyngd. Även pedagogisk omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning inom global hälsa, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället kommer också att tillmätas betydelse.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet:  Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete är meriterande. Enligt anställningsordningen visas administrativ skicklighet bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar.

Förmåga att samverka i grupp och aktivt delta i utvecklingsarbete är betydelsefull. Likaledes utgör förmåga att samordna såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter ytterligare exempel på visad skicklighet.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter, samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2018-09-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform:  Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2019-01-31.

Anställningens omfattning: 50 % 

Upplysningar om anställningen lämnas av programsamordnare, Universitetslektor Mats Målqvist, mats.malqvist@kbh.uu.se, 070-2673545 eller prefekt Professor Agneta Skoog Svanberg, Agneta.skoog_svanberg@kbh.uu.se, tel 070-8251389.

Välkommen med din ansökan senast den 2 maj 2018, UFV-PA 2018/1205.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2018-08-20
Löneform Fast lön
Anställningen avslutas 2019-01-31
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1205
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2018-04-10
Sista ansökningsdag 2018-05-02

Tillbaka till lediga jobb