Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för fysik och astronomi är Uppsala universitets näst största institution, med över 350 anställda, fördelade på 11 avdelningar. Institutionen för fysik och astronomi ligger i Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Websida: http://www.physics.uu.se.

Härmed utlyser Uppsala universitet tjänst som doktorand i fysik på institutionen för fysik och astronomi. Studierna kommer vara med inriktning i bionanomaterial riktad mot molekylära interaktioner med preliminär start i Juli/Augusti 2018.

Bakgrund
Nanobiomaterial får stor och ständigt uppmärksamhet, eftersom de kommer att ha viktiga roller inom biomedicinsk teknik, avancerad energi, självdriven elektronik, sensoravkänning och bildvetenskap etc. I sådana tillämpningar spelar materialets interaktioner med biologiska entiteter mycket viktig roll och för att förstå de inblandade mekanismer krävs samtidigt detaljerad kunskap inom fysik, kemi och biologi samt teknik. Det ultimata målet är att utveckla en detaljerad förståelse om struktur-egenskapsförhållandet inom biologiskt konstruerade nanomaterialsystem med hjälp av experiment samt beräkningsmässig bioinformatik. Man kan också förvänta sig att helt nya applikationsområden kommer att dyka upp i förhållande till tillväxten av detta forskningsområde.

Projektbeskrivning
I ett nyligen beviljat VR-projekt "Stimuli-aktiverade energimaterial för smarta bioelektroniska enheter" vid Uppsala universitet (PI: Prof. Rajeev Ahuja) tillsammans med Kiel University i Tyskland (Co-PI: PD Dr. Yogendra Kumar Mishra), olika bionanomaterial-baserade hybridsystem kommer att experimentellt utvecklas och karakteriseras i detalj med hjälp av olika avancerade tekniker. Parallellt, grundläggande interaktioner mellan material och biomolekyler kommer att simuleras med användning av molekylär dynamik under olika förhållanden. En jämförelse av teori med experimentella resultat samt optimering av dem sistnämnda tillsammans med studier av molekylära interaktioner mellan olika nanomaterial och biologiska entiteter kommer att fastställas.

En doktorandtjänst finns tillgänglig i grupp av prof. Rajeev Ahuja vid Avdelning för Materialteori. Projektet kommer att involvera beräkningsstudier av nano-bio-molekylära interaktioner med hjälp av datorsimulering. Genom densitetsfunktionsteori kan man snabbt modellera serier av potentiella kandidater för att vara lämpliga molekyler för avsedd interaction och fokusera sedan på syntesen och senare göra experimentella ansträngningar på de mest lovande nano-biomolekylära hybridsystem. Experimentella studier kommer också att mata tillbaka information till beräkningsstudierna som bör användas för att lösa experimentella frågor och därmed ge en djupare kunskap om interaktionsprocesserna i hybridsystem.

Kvalifikationskrav:
Den framgångsrika sökanden ska ha en kandidat- eller masterexamen inom fysik/kemi/bioinformatik eller motsvarande. Han/hon måste ha (i) en gedigen erfarenhet inom bioinformatik, biofysik, nanobiomaterial, kemi och bioteknik (ii) dokumenterad god programspråk och dataspråk kunskap som i R och Unix (iii) dokumenterad intresse för beräkningsfysik / materialvetenskap. Förutom en bra bakgrund inom dessa vetenskapsområden krävs också goda färdigheter i muntlig och skriftlig engelska. Kandidatens förmåga och önskan att arbeta i en tvärvetenskaplig och visionär miljö är mycket avgörande. Företräde ges till kandidaten som redan har publicerat några forskningsartiklar inom nanobiomaterial. Eftersom projektet ska genomföras gemensamt vid Uppsala och Kiel Universitet, måste kandidater vara beredda på frekventa resor mellan båda städerna.

Ph.d.-studiepositionen motsvarar fyra års heltidsstudier, med kurser på ca. 1 år och 3 års forskningsarbete. Ett preliminärt startdatum är juli / augusti 2018.

Ansökningsförfarande: 
Fullständig ansökning ska innehålla (i) en kortfattad, men ändå omfattande beskrivning av forskningsintresse, tidigare erfarenhet och framtida vision, (ii) ett CV, (iii) kopior av tentor, grader och betyg, (iv) en kopia av examensarbete (eller ett utkast därav). v) Kandidaterna bör tillhandahålla kontaktuppgifter till minst två referenspersoner och uppmanas att tillhandahålla rekommendationsbrev.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Avdelningen strävar efter att ha en större jämvikt i kön bland de anställda. Därav uppmuntras främst kvinnor att söka denna tjänst. Personer med internationell koppling uppmuntras även att söka.

Ofullständiga ansökningar beaktas ej.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2018-07-01, tidsbegränsad anställning t.o.m. 2022-06-30.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Prof. Rajeev Ahuja, rajeev.ahuja@physics.uu.se, phone +46-18-471 3626 or +46704250935.

Välkommen med din ansökan senast den 21 maj 2018, UFV-PA 2018/1045.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Juli/Augusti 2018
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1045
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-03-19
Sista ansökningsdag 2018-05-21

Tillbaka till lediga jobb