Uppsala universitet, Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för idé- och lärdomshistoria är en dynamisk forskningsmiljö med forskning inom bland annat vetenskapshistoria, medicinhistoria, intellektuell historia, mediehistoria och politisk idéhistoria. För mer information se vår hemsida: www.idehist.uu.se. Institutionen ledigförklarar nu en doktorandplats i idé- och lärdomshistoria med inriktning på forskningsprogrammet Engaging Vulnerability (EV), som är ett tioårigt (2015–2025) tvärvetenskapligt forskningsprogram vid Uppsala universitet finansierat av Vetenskapsrådet, Historisk-filosofiska fakulteten samt rektors strategiska medel.

Målet med programmet år att bedriva empirisk forskning och att utveckla teoretiska perspektiv på utsatthet och sårbarhet som produktiva resurser snarare än brister eller svårigheter. Hösten 2018 kommer forskning i programmet bedrivas inom ämnena kulturantropologi, litteraturvetenskap, filmvetenskap, interaktionsdesign, etnologi, genusvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, statsvetenskap, filosofi samt retorik. Information om programmet finns på http://www.engagingvulnerability.se

Forskningsprogrammets inriktning öppnar för idéhistoriska avhandlingsprojekt utifrån ett brett spektrum av problemställningar och empiriska fokus. Ett krav är dock att projektet tydligt knyter an till EV:s övergripande mål.

Kvalifikationer: Den person vi söker ska ha en humanistiskt eller samhällsvetenskapligt inriktad magister- eller masterexamen med relevans för idéhistorisk forskning. Vi är internationellt inriktade och ser gärna sökande med examen från och erfarenhet av universitetsmiljöer utanför Sverige.

Arbetsuppgifter: Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Närvaro vid institutionens och forskningsprogrammets seminarier och andra aktiviteter förutsätts. Tjänstgöring inom administration och/eller undervisning kan komma ifråga (högst 20%) och då förlängs anställningen i motsvarande grad.

Ansökan: Din ansökan kan vara skriven på svenska eller engelska och ska innehålla: 1) CV där du också beskriver din utbildningsgång, 2) ett exemplar av din magister- eller masteruppsats, 3) en koncis projektplan för avhandlingsarbetet (max 1500 ord). Denna ska beskriva en forskningsfråga och motivera dess relevans i relation till tidigare forskning och forskningsprogrammets fokus. Den bör också innehålla en kort diskussion om möjliga material för undersökningen och metodologiska överväganden kring potentialen i dessa, 4) vidimerade kopior av examensbevis, 5) kontaktuppgifter till två referenspersoner samt övriga handlingar du önskar åberopa.

Bedömningskriterier: Endast ansökningar vars projektplan är relevant utifrån forskningsprogrammet EV kommer ifråga för bedömning. Rankningen av de sökande görs sedan i första hand utifrån kvaliteten på magister-/ masteruppsatsen och i andra hand utifrån projektplanen. Intervjuer av sökande kan bli aktuellt.

Regelverk: Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen kapitel 5, 8 och 9, samt universitetets och historisk-filosofiska fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå: http://regler.uu.se.

Utbildning på forskarnivå i idé- och lärdomshistoria regleras av ämnets allmänna studieplan.
http://www.idehist.uu.se/digitalAssets/450/c_450332-l_3-k_id-hist-reviderad-asp-vt16--2-.pdf

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander).

Tillträde: 1 september 2018.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
institutionens prefekt Frans Lundgren, Frans.Lundgren@idehist.uu.se, 081-471 15 69; studierektor för forskarutbildningen Sven Widmalm, 018-4711581, Sven.Widmalm@idehist.uu.se; forskningsprogrammets ledare Don Kulick, Don.Kulick@antro.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 25 april 2018, UFV-PA 2018/1113.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1113
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-03-23
Sista ansökningsdag 2018-04-25

Tillbaka till lediga jobb