Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och bredaste institution av sitt slag med cirka 200 anställda. Vår forskning sträcker sig inifrån jordens kärna ut till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och oceaner bildas, från tiden för jordens födelse fram till idag. Vi kartlägger jordens och livets utveckling över flera miljarder år och studerar sambandet mellan atmosfären och haven med hänsyn till klimatförändringar och hållbar utveckling. För mer information se www.geo.uu.se.

Inom ramen för ett ERC-finansierat forskningsprojekt (HydroSocial Extremes) utlyser vi nu en tjänst som forskare. HydroSocial Extremes fokuserar på interaktionerna mellan hydrologiska extrema (torka och oversmämningar) och samhället. Tjänsten kommer att vara placerad vid institutionen för geovetenskaper, programmet för Luft-, vatten och landskapslära.

Programmet för luft-, vatten- och landskapslära, LUVAL, samlar forskning och utbildning i meteorologi, hydrologi, miljöanalys och naturgeografi. För mer information om programmet för luft-, vatten- och landskapslära, se: www.geo.uu.se/forskning/ luval/.

Arbetsuppgifter/projektbeskrivning:
Samhällen är starkt beroende av vattenresurser för sin försörjning och som grund för en hållbar samhällsutveckling. Genom att samhällen både drar nytta av vattenresurser samt kämpar med vattenrelaterade katastrofer (översvämningar och torka), så påverkar människan den hydrologiska regimen genom att bygga dammar, kanaler, skyddsvallar m.m. Syftet med detta projekt är att förstå det dynamiska förhållandet mellan förändringar i den hydrologiska regimen och samhällsutvecklingen genom att studera hur samhällen påverkar den hydrologiska extrema samtidigt som hydrologiska förändringar formar samhällen. Arbetet syftar till att öka vår förståelse av samspelet mellan vatten och samhälle, och dynamiken som uppkommer genom återkoppling mellan hydrologiska och sociala processer. Forskaren kommer att vara en CNDS Fellow (Centrum för Naturkatastrofslära, www.cnds.se). Arbetet kommer också att genomföras inom ramen för tre strategiska områden vid institutionen: naturkatastrofer, klimat och hållbar utveckling.

Kvalifikationskrav:
För denna anställning krävs doktorsexamen i geografi, hydrologi, vattenteknik eller examen i närliggande ämnesområde med vatteninriktning, som arbetsgivaren finner relevant. Erfarenhet av arbete med modellering och programmeringskunskaper värderas högt. Sökanden skall ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Övrigt:
Vid urval bland behöriga sökande kommer stor vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Universitetet kommer att främst beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra
till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökan: 
Ansökan ska innehålla ett brev (två A4-sidor) där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Beskrivningen av forskningsintressen skall innefatta den sökandes vision av hur man kan studera det dynamiska förhållandet mellan hydrologisk regim och samhälle. Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV), kopior av relevanta betygshandlingar, en kopia av doktorsavhandlingen, publikationer och ev. övriga relevanta dokument.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Som en del i ambitionen att främja jämställdheten genom en jämnare könsfördelning uppmuntras kvinnor särskilt att söka denna anställning.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning om två år.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av:

  • Giuliano Di Baldassarre, e-post: giuliano.dibaldassarre@geo.uu.se.
  • Johanna Mård, e-post: johanna.maard@geo.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 30 april 2018, UFV-PA 2018/1129.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast, enligt överenskommelse
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1129
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-03-28
Sista ansökningsdag 2018-04-30

Tillbaka till lediga jobb