Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

De svenska universitetens institutioner för ekonomi, juridik och statskunskap samarbetar sedan 1998 i tre nätverk för Europaforskning. Verksamheten finansieras med hjälp av särskilda medel som avsattes av riksdagen efter förslag i forskningspropositionen hösten 1997. De tre nätverken samarbetar varje år kring en årsbok för Europaforskning, EUROPAPERSPEKTIV. Syftet är att göra viktiga forskningsresultat tillgängliga på svenska för en bredare allmänhet. Ambitionen är att publicera forskningsnära bidrag för att främja en djupare förståelse av unionsproblemet på såväl kort som medellång och längre sikt. Årsbokens bidrag ska vara populärt utformade, men inte agiterande utan prövande och folkbildande.

Statsvetenskapliga institutionen tillhör den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet och har ca 100 anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal. Verksamheterna utgörs huvudsakligen av undervisning på grund- och avancerad nivå samt inom forskarutbildningen. Därtill bedrivs det en omfattande forskning på nationell och internationell nivå.

Läs mer om institutionens verksamhet på vår hemsida: http://www.statsvet.uu.se/

Beskrivning Tjänsten som forskningssamordnare för de svenska Europanätverken är förlagd till Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Institutionen är en av Nordens mest framträdande inom sitt fält med ett 50-tal forskare och lärare samt ett 30-tal doktorander. Institutionen utmärks av en stimulerande forskningsmiljö väl förankrad i den internationella forskningsfronten och en levande seminariekultur.

Arbetsuppgifter: Forskningssamordnaren för Europanätverken har till huvudsaklig uppgift att sammanställa nätverkets årsbok – Europaperspektiv. I arbetet ingår att leda samordningen av det redaktionella arbetet, vilket involverar både Europanätverkens tre ordföranden och kapitelförfattarna, samt kontakterna med förlaget och media inför årsbokens lansering. Arbetet innefattar även verkställandet av den redaktionella bearbetningen av texter till årsboken samt att administrera det redaktionella arbetet, bl.a. gällande sammanställning och uppföljning av redaktionella kommentarer samt arvodesutbetalningar och resebeställningar. Forskningssamordnaren arbetar aktivt med planeringen av årsboken och förberedelserna inför redaktionsmöten, samt sköter samordningen av de olika seminarier som ordnas i samband med lanseringen av boken.

Inom ramen för Svenska nätverket för Europaforskning i statskunskap (SNES) har forskningssamordnaren en samordningsfunktion som innebär att ge administrativt stöd inför den årliga konferens som anordnas av nätverket. Samordnaren förbereder och deltar vid nätverkets styrelsemöten och tillhandahåller administrativt stöd till nätverkets ordförande. I en mindre del av tjänsten ingår det även att hantera e-postlistor, göra utskick om kommande aktiviteter och webbuppdateringar för både årsbokens räkning och för SNES.

Kvalifikationskrav: Uppgifterna kräver en dokumenterad förmåga att granska, sammanställa och inordna akademiska texter inom årsbokens övergripande teman. Tjänsten ställer krav på en god kännedom om Europeiska unionens politiska system, den politiska utvecklingen i Europa och i omvärlden. Forskningssamordnaren ska vara väl förtrogen med vetenskapliga miljöer och täta kontakter med forskare, samt ha god administrativ och stilistisk förmåga, såväl i tal som i skrift på svenska och engelska. God samarbetsförmåga är en förutsättning. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet. Akademisk examen på masternivå är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Doktorsexamen och erfarenhet av forskning i universitetsmiljö, eller liknande, är meriterande. Tidigare erfarenhet av att färdigställa bokmanuskript, redaktionellt arbete i vetenskaplig tidskrift eller bokserie, samt att anordna seminarier och större konferenser är tungt vägande meriter. Tidigare erfarenhet från styrelsearbete i akademiska nätverk är också en viktig merit. Färdighet att hantera websidor, digitala utskickslistor och kommunikation till en extern publik är meriterande.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev som beskriver kandidatens lämplighet med avseende på kvalifikationskrav och bedömningsgrunder. Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV), kopior av relevanta betygshandlingar, förteckning över eventuella publikationer och övriga dokument (t.ex referenspersoner).

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2018-08-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning. Sex-månaders provanställning kommer att tillämpas.

Anställningens omfattning: 60%

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Biträdande prefekt och ordförande i SNES, Anna Michalski, anna.michalski@statsvet.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 20 april 2018, UFV-PA 2018/1068

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2018-08-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 60%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1068
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2018-03-29
Sista ansökningsdag 2018-04-20

Tillbaka till lediga jobb