Uppsala universitet, Institutionen för neurovetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Vid institutionen arbetar ca 400 forskare, lärare, doktorander och administratörer med olika neurovetenskapliga inriktningar. Via olika utbildningsprogram och kurser, både på grund-, avancerad och forskarnivå, sprider vi dessa kunskaper till en lång rad blivande yrkesspecialister – till exempel läkare, fysioterapeuter, logopeder, sjuksköterskor och biomedicinska forskare.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Forskningsprojekten berör analyser av kognitiva, beteende och genetisk data där förmågan att förstå medicinska och neurobiologiska samband som är av stor vikt. Studierna kan beröra olika experimentella modeller, både i människor, gnagare och bananflugor. Vi har satt upp ett neurometabolt laboratorium för tester på människa med frågeställningar kring bland annat psykisk hälsa, sömn, fetma och anorexia.

Bakgrund som läkare, biomedicinare eller motsvarande och tidigare erfarenhet av biostatistik eller programmering är meriterande, så som erfarenhet av forskning inom neurovetenskap och medicin.

Forskargruppen består av över 30 medarbetare och leds av professor Helgi Schiöth vid enheten för funktionell farmakologi. Gruppen är mycket produktiv och den totala impakten av publicerade arbeten är hög och flera av de vetenskapliga arbetena har väckt stor internationell uppmärksamhet med högt antal citeringar. Professor Helgi Schiöth finns med på Thomson Reuters lista över världens mest inflytelserika forskare. Arbetsmiljön är att betrakta som multidisciplinär med högt tempo, dit många ambitiösa studenter söker sig. Vi söker personer med god förmåga att arbeta med flera projekt samtidigt och som har stort intresse av betydande meritering under doktorandtiden.

Kvalifikationskrav: Vi söker en person som har en avslutad examen om minst 180 högskolepoäng i någon biologisk disciplin. De sökande ska kunna uttrycka sig väl, både muntligt och skriftligt på engelska.

Doktoranden skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning inom den överenskomna forskningstiden. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete kan ingå, men ska ej överskrida 20 %. För tillsättning av doktorandplatsen krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande.


Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finner du på http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/ och bestämmelser för doktorander i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§. 
 

Ansökningsförfarande: Ansökan (på engelska) ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina kunskaper och forskningsintressen (max 2 sidor). Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete, lista över relevanta publikationer och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Hösten 2018, tidsbegränsad anställning 4 år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Professor Helgi Schiöth, tel. 018-471 4160 (helgis@bmc.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 11 juni 2018, UFV-PA 2018/1170.

Vi uppmanar sökande att ta kontakt med direkt forskargruppen tidigare än så. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-08-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1170
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2018-03-28
Sista ansökningsdag 2018-06-11

Tillbaka till lediga jobb