Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för fysik och astronomi är den näst största vid Uppsala universitet med ca 380 anställda och 11 avdelningar inrymda på Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Hemsida: http://www.physics.uu.se

Uppsala universitet utlyser härmed två postdoktortjänster i materialfysik med inriktning mot kontroll av magnetiska egenskaper vid Institutionen för fysik och astronomi, avdelningen för materialfysik, med tillträde 1 juni 2018, eller enligt överenskommelse, och en varaktighet om högst två år.

Om anställningen

Detta är en tidsbegränsad heltidsanställning inom experimentell materialfysik med särskilt fokus på kontroll och anpassning av magnetiska egenskaper hos metalliska tunna skikt och nanostrukturer för tillämpningar inom permanentmagneter och/eller magnetokaloriska material. Anställningstiden är begränsad till maximalt två år (1+1).

Arbetet kommer utföras på avdelningen för materialfysik vid Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet. Resor till internationella anläggningar för utförande av experiment förutses bli nödvändiga. Läs mer om forskningen på materialfysikavdelningen på http://www.physics.uu.se/research/materials-physics+/

Om projektet

Genom att studera modellsystem kan vi förstå de grundläggande mekanismerna bakom hur sammansättning och lokal atomstruktur påverkar de övergripande magnetiska egenskaperna hos ett material, och denna kunskap kan senare användas för att designa material för specifika tillämpningar. Målet med detta nyligen startade projekt är att närmare undersöka de fysikaliska orsakerna till magnetiska egenskaper hos amorfa eller kristallina metalliska legeringar och nanostrukturer, och att utforska hur kombinationer av olika faser kan användas för att skapa material särskilt anpassade till framtida möjliga tillämpningar, med särskilt fokus på energiomvandling (permanentmagneter och magnetokaloriska material).

Metalliska tunna filmer och heterostrukturer tillverkas under strikt kontrollerade förhållanden med i första hand magnetronsputtring. Lovande kandidatlegeringar kan också tänkas användas i t.ex. mikro- eller nanostrukturer. Aktuella metoder för strukturell karakterisering är t.ex. röntgen- eller neutronspridning och EXAFS, medan magnetisk karakterisering görs med magnetometri av olika slag. En stor del av projektet rör avbildning av magnetiska domänstrukturer med i huvudsak magnetooptiska metoder, men även MFM i viss utsträckning, i kombination med mikromagnetiska simuleringar. Experiment utförs både på avdelningen och på större nationella och internationella anläggningar. Nära samarbeten med andra institutioner i Sverige och utomlands ger möjlighet att använda ytterligare experimentella och teoretiska metoder.

Arbetsuppgifter:

Du kommer att utföra experimentellt arbete inom karakterisering och i viss utsträckning framställning av metalliska magnetiska material, som kan vara amorfa eller kristallina. Karakteriseringen kommer i huvudsak fokusera på magnetiska egenskaper, men du måste även kunna utvinna relevant information om såväl struktur, inklusive graden av ordning, som om sammansättningen hos legeringsfaser.

Som postdoktor genomför du i första hand din egendefinierade forskning inom ramarna för forskningsgruppens område och utrustning. Tjänsten innebär även till viss del handledning av masterstudenter och doktorander. Viktigt är också samarbetet med övrig akademisk personal liksom med samhället i stort. Tjänsten är meriterande för vidare akademiska tjänster liksom för arbete inom industrin och den allmänna sektorn.

Kvalifikationskrav:

För att kvalificera sig för anställningen som postdoktor ska doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i materialfysik, eller relaterade ämnen vara avlagd. Främst kommer de i fråga för anställning som avlagt doktorsexamen högst tre (3) år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Du förväntas ha någon erfarenhet av undervisning, och uppvisa en god utvecklingspotential inom forskning och utbildning. Utmärkta kunskaper i skriven och talad engelska är ett krav.

Bedömningen av ansökningarna baseras framförallt på den sökandes förmåga att bedriva självständig forskning grundad i vetenskaplig skicklighet. Större vikt fästs vid kvaliteten på enskilda vetenskapliga arbeten än på mängden publikationer.

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

  • Ett personligt brev med en kort beskrivning av ditt forskningsintresse och en motivering varför du tror att du passar inom projektet (en eller högst två sidor).
  • CV, inklusive en beskrivning av relevanta förmågor och erfarenheter, samt en komplett publikationslista.
  • Kopia av examensdiplom och officiella betygsavskrifter.
  • Kontaktinformation till minst två, helst tre, personer som kan inkomma med referensbrev som stöder din ansökan. Ange hur dessa personer yrkesmässigt anknyter till dig.

Speciella omständigheter som orsakat avbrott i tidigare tjänstgöring ska anges i CV (med datum) så att dessa faktorer kan tas med i bedömningen av forskningsresultat och hur lång tid som förflutit sedan doktorsexamen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2018-06-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2020-05-31.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Gabriella Andersson (gabriella.andersson@physics.uu.se, +46 (0)18 471 3589).

Välkommen med din ansökan senast den 29 april 2018, UFV-PA 2018/1125.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-06-01
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1125
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-03-28
Sista ansökningsdag 2018-04-29

Tillbaka till lediga jobb