Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för Kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har drygt 300 verksamma personer varav cirka 200 är anställda och resten utgörs av gästforskare och studenter som gör forskningsuppgifter på masternivå. Årlig omsättning är ungefär 200 miljoner kronor. För mer information besök vår hemsida.

Det föreslagna projektet rör ett samarbete mellan programmen för Strukturkemi samt Polymerkemi.

Programmet Strukturkemi vid Institutionen för kemi – Ångström har sedan många år en verksamhet inriktad på utveckling av material och tillämpningar inom batteriområdet: Ångström Advanced Battery Center. Vi tar fram nya elektrod- och elektrolytmaterial, karaktäriserar dessa, förbättrar materialen med avseende på batteriprestanda samt studerar grundläggande kemiska egenskaper i batterier med både experimentella och teoretiska metoder. Forskningen är därmed både grundläggande och tillämpad.

Programmet Polymerkemi vid institutionen för kemi – Ångström driver projekt inom ett antal flera olika forskningsområden där polymera material är i fokus ex medicinteknik och polymerer i batterier. Gemensamt för de olika inriktningarna är design och syntes av funktionella polymera strukturer samt utvärdering av dess egenskaper.

Projektet finansieras av European Research Council (ERC).

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Det föreliggande forskningsprojektet rör syntes och karaktärisering av block-sampolymera system avsedda för elektrolyter i (främst) Li-jonbatterier. En viktig aspekt i forskningen är hur polymerens molekylära struktur påverkar morfologin i materialen, samt hur jontransporten sker i de olika faser som uppstår. Även korrelationen mellan materialens jonledningsförmåga och dess mekaniska egenskaper är av intresse.

Kvalifikationskrav: Sökande skall ha en masterexamen i kemi eller civilingenjörsexamen i kemiteknik, och ha en god insikt i polymerkemi, materialkemi samt elektrokemi. Erfarenheter av synteskemiskt arbete är av vikt. Kunskap om batterier eller annan elektrokemisk energilagring, inte minst litiumbatterier, är meriterande. Sökande skall ha utmärkta kunskaper i skriftlig och muntlig engelska.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2018-09-01 eller efter överenskommelse, tidsbegränsad anställning i fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Professor Daniel Brandell, 018-4713709, Daniel.Brandell@kemi.uu.se och Docent Tim Bowden, 018-4713811, Tim.Bowden@kemi.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast 31 maj 2018, UFV-PA 2018/1292.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1292
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-04-13
Sista ansökningsdag 2018-05-31

Tillbaka till lediga jobb