Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för Kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har drygt 300 verksamma personer varav cirka 200 är anställda och resten utgörs av gästforskare och studenter som gör forskningsuppgifter på masternivå. Årlig omsättning är ungefär 200 miljoner kronor. För mer information besök vår hemsida.

Den nyligen utvecklade kvantprick-solcellen erbjuder möjligheter för höga verkningsgrader vid mycket låga kostnader och intressanta nya fenomen relaterade till kvanteffekter. Det nedan beskrivna projektet kommer att erbjuda forskarstudier inom detta intressanta och mycket aktuella område.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: I projektet kommer kvantprick-solceller att syntetiseras och karakteriseras i detalj. Kvantprick-solceller består av ett tunt lager nanometerstora halvledarpartiklar (kvantprickar) mellan två lämpliga kontakter. Nya kvantprickar kommer att utvecklas i projektet, och många olika metoder kommer användas för att studera kvantprickarna. Solcellerna gjorda av kvantprickarna kommer att studeras med standard solcellmetoder samt avancerade spektroskopier. Forskningen kommer att utföras i samarbete med flera forskare och forskargrupper i Sverige och utomlands. Samarbete med materialkemister som tillverkar nya komponenter för solcellen, fysiker som utför avancerade spektroskopiska mätningar och teoretiker som gör beräkningar på kvantprickarna kommer att vara viktigt i projektet.

Kvalifikationskrav: Personen vi söker skall ha en akademisk masterexamen inom kemi, material vetenskap eller fysik med ett inslag av fysikalisk kemi. Arbetet sker i stor utsträckning i grupp och erfarenheter av sådant arbete är meriterande. Vi kräver god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2018-08-01 eller efter överenskommelse, tidsbegränsad anställning i fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Erik.Johansson, 018-4713663, erik.johansson@kemi.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 31 maj 2018, UFV-PA 2018/1295.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1295
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-04-13
Sista ansökningsdag 2018-05-31

Tillbaka till lediga jobb