Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Statsvetenskapliga institutionen tillhör den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet och har ca 100 anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal. Verksamheterna utgörs huvudsakligen av undervisning på grund- och avancerad nivå samt inom forskarutbildningen. Därtill bedrivs det en omfattande forskning på nationell och internationell nivå vid institutionen.

För mer information se vår hemsida http://www.statsvet.uu.se/

Anställningen omfattar upp till 100 procent, är tidsbegränsad och gäller perioden 2018-08-15 till och med 2019-01-31 med möjlighet till förlängning.

Arbetsuppgifter: Anställningen avser undervisning i statskunskap och utvecklingsstudier på grundutbildning och masternivå, inklusive handledning och examination av kandidat- och masteruppsatser. Arbetsuppgifter i övrigt vad som gäller i lokalt kollektivavtal.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Den som ska anställas som universitetslektor ska enligt anställningsordningen även ha visat den undervisningsförmåga som krävs för anställningen och dessutom, om särskilda skäl ej föreligger, ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Förmåga att kunna undervisa på både svenska och engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Särskilt meriterande är erfarenhet av undervisning under senare tid på kurser som ges på grundnivå vid statsvetenskapliga institutionen under anställningsperioden, t.ex. Politisk teori, Förvaltningspolitik, Internationell Politik och Utvecklingsstudier, samt god kännedom om innehållet i den kurslitteratur som används på dessa kurser.

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. I övrigt hänvisas till riktlinjer för anställning av lärare, kap 7, Riktlinjer för meritvärdering vid anställning av lärare.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som kan ha betydelse vid meritvärderingen bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Universitetet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

  • Ansökningsbrev
  • Curriculum Vitae
  • Redovisning av vetenskapliga meriter
  • Publikationsförteckning
  • Redovisning av pedagogiska meriter
  • Lista med referenspersoner

Eventuellt kan bedömningsgruppen begära in delar av den sökandes publikationer samt genomföra intervjuer och referenstagning.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 15 augusti 2018 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Allmän visstidsanställning till och med 2019-01-31 med möjlighet till förlängning.

Anställningens omfattning: Upp till 100 %

Instruktioner för utformningen av ansökan finns på fakultetens hemsida, se följande länk:

Instruktioner till sökande av anställning som universitetslektor

För ytterligare information se Uppsala universitets anställningsordning .

och fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning .

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten vid statsvetenskapliga institutionen, PerOla Öberg, e-post: PerOla.Oberg@statsvet.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 15 maj 2018, UVF-PA 2018/1284.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde 2018-08-15
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 70-100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1284
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-04-13
Sista ansökningsdag 2018-05-15

Tillbaka till lediga jobb